ZAMELDOWANIE

       Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 87, poz. 960 z p.zm) „Osoba, która przebywa w określonej miejscowości pod tym samym adresem dłużej niż trzy doby jest obowiązana zameldować się na pobyt stały lub czasowy najpóźniej przed upływem czwartej doby, licząc od dnia przybycia”

1) Do zameldowania na pobyt stały należy przedłożyć:

 • zaświadczenie o wymeldowaniu się z poprzedniego miejsca pobytu stałego,
 • czytelnie wypełniony druk „Zgłoszenie pobytu stałego”,
 • dowód osobisty lub w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
 • osoby podlegające powszechnemu obowiązkowi obrony przedstawiają książeczkę wojskową lub poświadczenie o zgłoszeniu do rejestracji przedpoborowych,
 • potwierdzenie faktu pobytu osoby meldującej się dokonuje wynajmujący, najemca, osoba której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu lub właściciel lokalu, który powinien okazać się dowodem osobistym oraz dokumentem, z którego wynika najem lub własność lokalu.

2) Do zameldowania na pobyt czasowy powyżej 2 miesięcy należy przedłożyć:

 • czytelnie wypełniony druk „Zgłoszenie pobytu czasowego ponad 2 miesiące”,
 • dowód osobisty lub w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
 • osoby podlegające powszechnemu obowiązkowi obrony przedstawiają książeczkę wojskową lub poświadczenie o zgłoszeniu się do rejestracji przedpoborowych,
 • potwierdzenie faktu pobytu osoby meldującej się dokonuje wynajmujący, najemca, osoba której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu lub właściciel lokalu, który powinien okazać się dowodem osobistym oraz dokumentem, z którego wynika najem lub własność lokalu.

3)Do  zameldowania na pobyt czasowy do 2 miesięcy należy przedlożyć:

 • zameldowanie na pobyt czasowy trwający do dwóch miesięcy dokonuje się ustnie w obecności właściciela zgłaszając odpowiednie dane oraz przedstawiając dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.

 Wydanie zaświadczenia

     W celu otrzymania zaświadczenia o zameldowaniu należy złożyć podanie wraz z odpowiednią opłatą skarbową – 5 zł od podania i 11 zł  za wydanie zaświadczenia oraz okazać dowód osobisty.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kolankiewicz Ewa
 • Data udostępnienia w BIP: 2014-12-17 15:06:08
 • Informacja zaktualizowana przez: Kolankiewicz Ewa
 • Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-17 15:06:08
 • Liczba odsłon: 399
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 600191]

przewiń do góry