Uchwały Rady Gminy Gozdowo podjęte na sesji w dniu 26 lutego 2021 roku

 1.  Uchwała  Nr  XXX/199/21 z dnia 26.02.2021r.  w sprawie rozpatrzenia petycji.
 2.  Uchwała  Nr  XXX/200/21 z dnia 26.02.2021r.w sprawie rozpatrzenia petycji.
 3.  Uchwała  Nr  XXX/201/21 z dnia 26.02.2021r.w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Gozdowo na lata 2021-2030.>> załącznik
 4.  Uchwała  Nr  XXX/202/21 z dnia 26.02.2021r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie nieruchomości położonych w miejscowości Gozdowo, gm. Gozdowo.
 5.  Uchwała  Nr  XXX/203/21 z dnia 26.02.2021r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego położonego w miejscowości Lelice. 
 6.  Uchwała  Nr  XXX/204/21 z dnia 26.02.2021r.w sprawie przebiegu oraz nadania nazw ulic w miejscowości Lelice  i Gozdowo, gmina Gozdowo.Załącznik
 7.  Uchwała  Nr  XXX/205/21 z dnia 26.02.2021r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gozdowo”.
 8.  Uchwała  Nr  XXX/206/21 z dnia 26.02.2021r.w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Gminy Gozdowo na lata 2021– 2024.
 9.  Uchwała  Nr  XXX/207/21 z dnia 26.02.2021r.w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Cetlin.
 10.  Uchwała  Nr  XXX/208/21 z dnia 26.02.2021r.w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Gozdowo środków stanowiących fundusz sołecki.
 11.  Uchwała  Nr  XXX/209/21 z dnia 26.02.2021r.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy   Gozdowo na lata 2021-2028.
 12.  Uchwała  Nr  XXX/210/21 z dnia 26.02.2021r.zmieniająca  Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2021.

Uchwały Rady Gminy Gozdowo podjęte na sesji w dniu 19 marca  2021 roku

 1. Uchwała  Nr  XXXI/211/21 z 19.03.2021r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  Gozdowo na lata 2021-2028.
 2. Uchwała  Nr  XXXI/212/21 z  19.03.2021r. zmieniająca  Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2021.
 3. Uchwała  Nr XXXI/213/21 z  19.03.2021r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Gozdowo.

Uchwały Rady Gminy Gozdowo podjęte na sesji w dniu 15 maja 2021 roku

 1. Uchwała Nr XXXII/214/21 z 17.05.2021r.  w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gozdowo. Załącznik 4
 2. Uchwała Nr XXXII/215/21 z 17.05.2021r. w sprawie przyjęcia „ Oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2020 dla gminy Gozdowo”. Załącznik  do uchwały
 3. Uchwała Nr XXXII/216/21 z 17.05.2021r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) za rok 2020 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Gozdowie i przeznaczenia zysku  bilansowego za rok 2020 na powiększenie wartości kapitału zapasowego  funduszu zakładu. Sprawozdanie za 2020
 4. Uchwała  Nr  XXXII/217/21 z 17.05.2021r.  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki położonej  w miejscowości Bombalice, Gmina Gozdowo.
 5. Uchwała  Nr  XXXII/218/21 z 17.05.2021r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Gozdowo.
 6. Uchwała  Nr  XXXII/219/21 z 17.05.2021r. w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego.
 7. Uchwała  Nr  XXXII/220/21 z 17.05.2021r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe wykonywane gminnym transportem zbiorowym na terenie gminy Gozdowo.
 8. Uchwała  Nr XXXII/221/21 z 17.05.2021r.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2021-2028.
 9. Uchwała  Nr XXXII/222/21 z 17.05.2021r. zmieniająca  Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2021.
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kolankiewicz Ewa
 • Data udostępnienia w BIP: 2021-03-10 14:52:41
 • Informacja zaktualizowana przez: Kolankiewicz Ewa
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-11 12:22:50
 • Liczba odsłon: 220
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 599186]

przewiń do góry