ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY LUB CZASOWY CUDZOZIEMCÓW

1) Do zameldowania na pobyt stały należy przedstawić:

 • czytelnie wypełniony  druk „Zameldowanie na pobyt stały”,
 • paszport, kartę pobytu stałego lub zezwolenie na osiedlenie się i potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy,
 • potwierdzenie faktu pobytu osoby meldującej się dokonuje wynajmujący, najemca, osoba której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu lub właściciel lokalu, który powinien okazać się dowodem osobistym oraz dokumentem, z którego wynika najem lub własność lokalu.

2) Zameldowanie na pobyt  czasowy dokonuje się na czas nie dłuższy niż określony w wizie, umowie o ruchu bezwizowym lub zezwoleniu na zamieszkanie na czas oznaczony i należy przedłożyć:

 • czytelnie wypełniony druk „Zgłoszenie zameldowania na pobyt czasowy ponad 2 miesiące”,
 • paszport, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony,
 • potwierdzenie faktu pobytu osoby meldującej się dokonuje wynajmujący, najemca, osoba której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu lub właściciel lokalu, który powinien okazać się dowodem osobistym oraz dokumentem, z którego wynika najem lub własność lokalu.

3) Zameldowanie na pobyt czasowy do 2 miesięcy dokonuje się ustnie w obecności właściciela lub najemcy lokalu, zgłaszając odpowiednie dane i przedstawiając paszport

Wniosek powinien zawierać następujące  fakty:

 • imię nazwisko oraz adres wnioskodawcy,
 • imię i nazwisko osoby, której dotyczy wniosek,
 • miejsce pobytu stałego, który osoba opuściła,
 • datę opuszczenia miejsca zameldowania,
 • podać obecne miejsce zamieszkania tej osoby (jeżeli miejsce pobytu nie jest znane również proszę zaznaczyć ten fakt).
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kolankiewicz Ewa
 • Data udostępnienia w BIP: 2014-12-17 15:07:14
 • Informacja zaktualizowana przez: Kolankiewicz Ewa
 • Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-17 15:07:14
 • Liczba odsłon: 394
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 600085]

przewiń do góry