WYMIANA DOWODU - AKTUALIZACJA NIP

Informacja dla osób wymieniających dowód osobisty

     Uprzejmie informuje się wszystkie zainteresowane osoby, iż zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 roku o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tekst jednolity Dz. U. z 2004r Nr 269, poz. 2681), wymiana dowodu osobistego i związana z tym zmiana numeru dowodu osobistego powoduje powstanie obowiązku aktualizacji danych składających się na zgłoszenie identyfikacyjne NIP.

     Każda osoba, która wymieniła dowód osobisty, jest zobowiązana w terminie 30 dni od dnia dokonania zmiany do aktualizacji swoich danych identyfikacyjnych poprzez złożenie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego zgłoszenia aktualizacyjnego na druku:
- NIP-3 osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej,
- NIP-1 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

     Podatnicy podatku VAT zobowiązani są do aktualizacji swoich danych identyfikacyjnych w terminie 14 dni od dnia dokonania zmiany.

    Druki NIP-3 i NIP-1 są dostępne w Urzędzie Skarbowym w Sierpcu ul. Piastowska 48, w Urzędzie Gminy w Gozdowie ul. K. Gozdawy 19 pokój nr 2 oraz na stronach internetowych Ministerstwa Finansów w Warszawie (www.mf.gov.pl).

     Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, których płatnikiem jest organ emerytalny lub rentowy dokonują aktualizacji za pośrednictwem tego płatnika.

      Podatnicy opłacający wyłącznie podatek rolny, leśny lub od nieruchomości, składają wymienione zgłoszenie aktualizacyjne we właściwym organie podatkowym gminy  wraz ze złożeniem pierwszej w roku podatkowym deklaracji na wskazany podatek lub w terminie dokonania pierwszej w roku podatkowym wpłaty podatku.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kolankiewicz Ewa
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-12-17 15:25:45
  • Informacja zaktualizowana przez: Kolankiewicz Ewa
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-30 10:19:18
  • Liczba odsłon: 412
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 600026]

przewiń do góry