• Uchwała 3.1.a/59/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 lipca 2023 roku w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Gozdowo długoterminowego kredytu w kwocie 2.274.654,24 zł przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
 • Uchwała Nr 3.f.1/267/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 7czerwca 2023 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gozdowo w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gozdowo za 2022 rok

Opinie dotyczące budżetu gminy na 2023 rok

 • Uchwała Nr 3.c./38/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gozdowo projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok.
 • Uchwała Nr 3.h./37/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gozdowo projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2023-2036.

Opinie dotyczące budżetu gminy na 2022 rok

 • Uchwała Nr 3.c./143/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 6 grudnia 2021 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gozdowo projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok.
 • Uchwała Nr 3.j./224/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Gozdowo.
 • Uchwała Nr 3.d./107/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 września 2022 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Gozdowo informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku.

Opinie dotyczące budżetu gminy na 2021 rok

 • Uchwała Nr 3.j./205/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25.01.2021 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Gozdowo.
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marta Kęsicka
 • Data udostępnienia w BIP: 2021-02-16 09:38:13
 • Informacja zaktualizowana przez: Marta Kęsicka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2023-07-19 15:07:15
 • Liczba odsłon: 1048
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1076562]

przewiń do góry