ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA 

    Akt urodzenia - dokument wystawiony przez urząd stanu cywilnego , który  stwierdza fakt urodzenia  i wpisane sa w nim : imiona, nazwisko, płeć dziecka, miejsce i data jego urodzenia , a także imię, nazwisko , zawód, miejsce  i data  urodzenia oraz miejsce zamieszkania każdego z rodziców.

       Akt urodzenia dziecka sporządza USC właściwy terytorialnie według miejsca zdarzenia. Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 14 dni od daty urodzenia. Jeżeli dziecko urodziło się martwe, wówczas zgłoszenia należy dokonać w ciągu 3 dni.

Do zgłoszenia urodzenia dziecka obowiązani są:

 • ojciec,
 • lekarz,
 • położna lub inna osoba obecna przy porodzie,
 • matka, jeżeli jej stan zdrowia na to pozwala,
 • jeżeli urodzenie dziecka nastąpiło w zakładzie opieki zdrowotnej – do zgłoszenia urodzenia obowiązany jest zakład opieki zdrowotnej.

Dokumenty potrzebne do rejestracji noworodka:

 • odpis skrócony aktu małżeństwa rodziców dziecka,
 • odpis skrócony aktu urodzenia matki, jeżeli dziecko nie pochodzi z małżeństwa,
 • dowody osobiste rodziców lub osoby zgłaszającej urodzenie np. opiekuna prawnego, gdy matka dziecka jest niepełnoletnia

Dokumenty wymagane przy złożeniu oświadczenia o uznaniu dziecka przed Kierownikiem USC:

 • dowody osobiste rodziców,
 • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka w przypadku, gdy urodziło się ono w innej miejscowości.

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kolankiewicz Ewa
 • Data udostępnienia w BIP: 2014-12-17 15:18:40
 • Informacja zaktualizowana przez: Kolankiewicz Ewa
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-25 13:37:57
 • Liczba odsłon: 980
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1076400]

przewiń do góry