Zmieniasz miejsce zamieszkania? A może wracasz z zagranicy i nie masz meldunku w Polsce?

Pamiętaj, żeby się zameldować. Możesz to zrobić przez internet albo w urzędzie gminy.

Możesz zameldować się osobiście lub może to zrobić w twoim imieniu pełnomocnik. Swojego pełnomocnictwa możesz mu udzielić wyłącznie na piśmie.

Rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny sprawujący opiekę w miejscu wspólnego pobytu meldują osoby, które:

 • nie mają zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13 lat),
 • mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13 do 18 lat).

Co trzeba przygotować?

 • jeśli jesteś właścicielem lub masz inny tytuł prawny do mieszkania, w którym chcesz się zameldować – przynieś:
 • jeśli NIE jesteś właścicielem i nie masz też innego tytułu prawnego do mieszkania, w którym chcesz się zameldować – przynieś:
  • dokument, który potwierdza tytuł prawny do mieszkania właściciela lub innego podmiotu,
  • formularz zgłoszenia pobytu stałego lub formularz zgłoszenia pobytu czasowego – pobierz i wypełnij w domu albo zrób to w swoim urzędzie gminy. Możesz też poprosić urzędnika, żeby wydrukował wypełniony formularz z systemu,
  • dokument tożsamości: dowód osobisty lub paszport.

Jeśli chcesz, możesz kiedy będziesz się meldować na pobyt stały, jednocześnie wymeldować się z pobytu czasowego. Albo gdy będziesz meldować się na pobyt czasowy, wymeldować się z pobytu stałego.

Na formularzu zgłoszenia twojego pobytu musi się podpisać i potwierdzić twój pobyt właściciel lub inny podmiot, który ma tytuł prawny do mieszkania

Właściciel nie wyraża zgody na twój pobyt w jego lokalu, ale potwierdza, że przebywasz pod konkretnym adresem. Jeśli nie podpisze odpowiedniego dokumentu, nadal możesz się zameldować. Wtedy jednak gmina przeprowadzi postępowanie administracyjne i dopiero po nim wyda decyzję administracyjną o zameldowaniu lub ci go odmówi.

Pamiętaj, że pełnomocnik musi mieć przy sobie dokument tożsamości.

Kiedy trzeba złożyć dokumenty?

 • najpóźniej w 30. dniu od przybycia do miejsca zamieszkania,
 • jeśli mieszkasz na stałe pod konkretnym adresem – zamelduj się na pobyt stały,
 • jeśli mieszkasz czasowo dłużej niż 3 miesiące pod konkretnym adresem – zamelduj się tam na pobyt czasowy. Wtedy nadal możesz mieć meldunek w miejscu swojego pobytu stałego. 

Urzędnik zamelduje cię od razu po otrzymaniu twojego zgłoszenia.

Usługa zameldowania jest bezpłatna.

Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu:

 • na pobyt stały – jest bezpłatne,
 • na pobyt czasowy – kosztuje 17 zł,
 • każde kolejne zaświadczenie wydane po zameldowaniu, gdy na przykład zgubisz zaświadczenie wydane przy zameldowaniu – też kosztuje 17 zł.

Informację o swoim adresie zameldowania na pobyt stały lub czasowy lub o braku adresu zameldowania można pobrać w postaci elektronicznej.

Nie drukuj! Wydrukowana informacja nie będzie już dokumentem! Dokumentem jest tylko w pobranej postaci elektronicznej: jest opatrzona kwalifikowaną pieczęcią ministra właściwego do spraw informatyzacji. Możesz ten dokument wysłać, np. na skrzynkę e-mail urzędu, celem potwierdzenia adresu zameldowania. Możesz pobrać dokument, który zawiera wyłącznie twoje aktualne dane.

W celu pobrania dokumentu potrzebny jest profil zaufany lub e-dowód, które pozwalają potwierdzić Twoją tożsamość. Potrzebujesz skrzynku ePUAP, na którą dostaniesz elektroniczny dokument z informacją o adresie zameldowania. przejdź do strony

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kolankiewicz Ewa
 • Data udostępnienia w BIP: 2014-12-17 15:06:08
 • Informacja zaktualizowana przez: Marta Kęsicka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-16 10:06:12
 • Liczba odsłon: 1116
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1076520]

przewiń do góry