Podatki i opłaty w 2007 roku

 

 

PODATKI I OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE W ROKU 2007

1. PODATEK ROLNY

Cenę żyta przyjmowaną jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gozdowo w 2007 roku  ustalono w  wysokości 29,00 zł/q

2. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI-

1)   od gruntów :

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej , bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków -    0,62 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod jeziorami , zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych– 3,65 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,11 zł  od 1m 2   powierzchni,

2)  od budynków lub ich części :

  a) mieszkalnych – 0,57 zł   od 1m 2   powierzchni użytkowej,

   b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej   - 15,90 zł od 1 m2   powierzchni użytkowej,

   c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu   kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,66 zł od 1 m2   powierzchni użytkowej,

   d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń   zdrowotnych – 3,75 zł od 1 m2   powierzchni użytkowej,    

  e) pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności   pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 3,70   zł   od 1 m2   powierzchni użytkowej

   -     dla budynków po byłych gospodarstwach rolnych   - 3,70 zł   od 1 m2   powierzchni użytkowej do 30 m2   i   0,70 zł za każdy 1 m2   powierzchni użytkowej przekraczającej 30 m2           

      3) od budowli – 2 % ich wartości.

Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki mieszkalne.

  3. CENA WODY

Cena 1m 3 wody z wodociągu gminnego wynosi 1,50 zł + należny podatek vat . Opłata stała za użytkowanie wodomierzy gminnych wynosi 2,00zł + należny podatek Vat.

od  1 października  2007r.  -  1,60zł +należny podatek Vat

4. CENA  ŚCIEKÓW

1)  Cena 1m ścieków  wynosi 1,60 zł + należny podatek  Vat  (na dotychczasowym  poziomie)

od  1 października  2007r.  -  1,80zł +należny podatek Vat

2)  Cena   1m 3 ścieków odbieranych od włascicieli posesji, ktorych posesje wyposażone są w przydomowe przepompownie ( kanalizacja   ciśnieniowa ) wynosi  1,40 zł netto plus należny podatek Vat

od  1 października  2007r.  -  1,60zł +należny podatek Vat

5. PODATEK OD PSÓW -   37,00 zł od jednego psa   (na dotychczasowym poziomie)

6. OPŁATA TARGOWA - na dotychczaowym poziomie

a/ dla handlu z samochodów dost. i ciężarowych - 14,00zł

b/ dla handlu z samochodów osobowych - 11,00zł

c/ dla handlu z wozów konnych -  6,50 zł

d/ z ręki , koszów i stoisk  - 5,00zł

7. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH - na dotychczasowym poziomie

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 510,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 520,00 zł

c) powyżej 9 ton - 710,00 zł

2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton z tym, że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia :

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita ( w tonach)

Stawki podatku ( w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna(osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia

osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

1144,00

1364,00

13

14

1146,00

1366,00

14

15

1148,00

1368,00

15

 

1150,00

1370,00

Trzy osie

12

17

1050,00

1258,00

17

19

1240,00

1260,00

19

21

1562,00

1784,00

21

23

1564,00

1786,00

23

25

1568,00

1788,00

25

 

1570,00

1790,00

Cztery osie i więcej

12

25

1526,00

1670,00

25

27

1528,00

1898,00

27

29

1530,00

2298,00

29

31

2298,00

2452,80

31

 

2300,00

2452,80

         

3. od ciągników siodłowych lub balastowych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 840,00 zł

4. od ciągników siodłowych lub balastowych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton :

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa( w tonach)

Stawki podatku ( w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna(osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia

osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

1050,00

1150,00

18

25

1166,00

1460,00

25

31

1368,00

1640,00

31

 

1460,00

1937,76

Trzy osie

12

40

1290,00

1830,00

40

 

1750,00

2548,65

         

5. przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 470,00 zł

6. przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa /przyczepa + pojazd silnikowy ( w tonach )

Stawki podatku ( w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna(osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia

osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

1050,00

1200,00

18

25

1210,00

1310,00

25

 

1370,00

1420,00

Dwie osie

12

28

1246,00

1430,00

28

33

1248,00

1460,00

33

38

1250,00

1490,00

38

 

1470,00

1700,00

Trzy osie

12

38

1170,00

1310,00

38

 

1420,00

1560,00

         

7. od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc - 1.020,00 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.400,00 zł

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kolankiewicz Ewa
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-12-22 10:07:18
  • Informacja zaktualizowana przez: Kolankiewicz Ewa
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-05 09:55:40
  • Liczba odsłon: 1001
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1248729]

przewiń do góry