Wymagane dokumenty

 

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na detaliczną sprzedaż alkoholu - pobierz

 2. Załączniki:

  • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych;

  • pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;

  • decyzję właściwego inspektora sanitarnego, o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.                  

   Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - pobierz

 

Opłaty

Wysokość opłat zależy od rodzaju sprzedawanego alkoholu:

 • napoje alkoholowe do 4,5% alkoholu oraz piwo i napoje od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa):

  • 525 zł – przedsiębiorcy rozpoczynający sprzedaż napojów alkoholowych w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku uzyskali wartość sprzedaży mniejszą niż 37 500 zł

  • 1,4% wartości sprzedaży w poprzednim roku – przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 37 500 zł

 • napoje alkoholowe powyżej 18% alkoholu:

  • 2100 zł – przedsiębiorcy rozpoczynający sprzedaż napojów alkoholowych w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku uzyskali wartość sprzedaży mniejszą niż 77 000 zł

  • 2,7% wartości sprzedaży w poprzednim roku – przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 77 000 zł

 1. Wartość sprzedaży - kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego; oblicza się odrębnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.

 2. Opłaty wnosi się na rachunek gminy w trzech równych ratach do 31 stycznia, do 31 maja i 30 września danego roku.

 3. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

 4. Sposób wniesienia opłaty: konto bankowe Urzędu Gminy w Gozdowie: 86 9015 0001 3900 0299 2000 0010

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kolankiewicz Ewa
 • Data udostępnienia w BIP: 2014-12-18 14:28:25
 • Informacja zaktualizowana przez: Marta Kęsicka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-25 11:52:14
 • Liczba odsłon: 1268
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1248801]

przewiń do góry