Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
77 Plan zamówień na 2022r. Jankowski Dawid 2023-01-19
59 Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Bronoszewice Jankowski Dawid 2022-03-02
60 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej centrum wsi Bonisław wraz ze stawem Jankowski Dawid 2022-03-02
62 Zakup ciągnika rolniczego i wozu asenizacyjnego Jankowski Dawid 2022-03-02
61 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i PSZOK z terenu gminy Gozdowo w 2022 i 2023 roku Jankowski Dawid 2022-03-02
63 Dostawa oleju napędowego dla potrzeb Gminy Gozdowo w tym Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie i OSP w roku 2022 Jankowski Dawid 2022-03-02
57 Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Rempin, gmina Gozdowo Jankowski Dawid 2021-04-09
58 Dostawa oleju napędowego dla potrzeb Gminy Gozdowo w tym Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie i OSP w roku 2021 Jankowski Dawid 2021-02-19
56 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i PSZOK z terenu gminy Gozdowo w 2021 roku Jankowski Dawid 2021-01-25
55 Dostawa wyposażenia w ramach zadania pn. "Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku szkoły podstawowej w Ostrowach" Jankowski Dawid 2021-01-13
51 Plan zamówień publicznych na 2020 rok Jankowski Dawid 2021-01-13
54 Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku szkoły podstawowej w Ostrowach Jankowski Dawid 2020-05-08
53 Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku szkoły podstawowej w Ostrowach Jankowski Dawid 2020-03-27
52 Przebudowa dróg gminnych ujętych w budżecie gminy Gozdowo w 2020r. Jankowski Dawid 2020-02-11
50 Plan zamówień publicznych na 2020 rok Jankowski Dawid 2020-01-20
49 Dostawa oleju napędowego dla potrzeb Gminy Gozdowo w tym Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie i OSP w roku 2020 Jankowski Dawid 2019-12-10
48 Odnowa stanu obiektów zabytkowych na terenie gminy Gozdowo, w celu zachowania dziedzictwa kulturowego Jankowski Dawid 2019-11-27
47 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i PSZOK z terenu gminy Gozdowo w 2020 roku. Jankowski Dawid 2019-09-19
46 Świadczenie usługi oświetlenia ulic, dróg, placów i innych obiektów publicznych na terenie GMiny Gozdowo Jankowski Dawid 2019-08-26
45 Przebudowa drogi gminnej nr 370120W w miejscowości Bonisław (w kierunku drogi wojewódzkiej) Jankowski Dawid 2019-08-08
44 Usługa udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego w wysokości 1 134 295,98 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów Jankowski Dawid 2019-07-25
43 Usługa udzielenia kredytu konsolidacyjnego dla Gminy Gozdowo w wysokości 12 380 038,56 złotych Jankowski Dawid 2019-02-07
42 Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Gozdowo wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi z podziałem na III części Jankowski Dawid 2018-11-21
41 Dostawa oleju napędowego dla potrzeb Urzędu Gminy i Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie w roku 2019 Jankowski Dawid 2018-11-16
40 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i PSZOK z terenu gminy Gozdowo w 2019 roku Jankowski Dawid 2018-10-26
39 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i PSZOK z terenu gminy Gozdowo w 2019 roku Jankowski Dawid 2018-10-16
38 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gozdowo - Etap II Jankowski Dawid 2018-07-10
37 Usługa udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego w wysokości 2 038 606,24 zł w tym w wysokości 700 000, 00zł na finansowanie deficytu budżetu gminy i w kwocie 1 338 606,24 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów Jankowski Dawid 2018-05-07
36 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gozdowo - Etap I Jankowski Dawid 2018-03-21
35 Plan zamówień publicznych na 2018 rok Jankowski Dawid 2018-02-13
34 Przebudowa dróg gminnych ujętych w budżecie gminy Gozdowo w 2018r. Jankowski Dawid 2018-02-09
33 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i PSZOK z terenu gminy Gozdowo w 2018 roku Jankowski Dawid 2017-11-06
32 Dostawa oleju napędowego dla potrzeb Urzędu Gminy i Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie w roku 2018 Jankowski Dawid 2017-10-25
31 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i PSZOK z terenu gminy Gozdowo w roku 2018 Jankowski Dawid 2017-10-18
30 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i PSZOK z terenu gminy Gozdowo w roku 2018 Jankowski Dawid 2017-10-18
29 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i PSZOK z terenu gminy Gozdowo w latach 2018-2019 Jankowski Dawid 2017-10-06
28 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gozdowo - Etap I Jankowski Dawid 2017-07-14
26 Przebudowa dróg gminnych w ramach PROW na lata 2014-2020 Jankowski Dawid 2017-07-11
27 Przebudowa dróg gminnych w ramach PROW na lata 2014-2020 Jankowski Dawid 2017-07-11
25 Przebudowa dróg gminnych ujętych w budżecie Gminy Gozdowo w 2017r. Jankowski Dawid 2017-07-10
24 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gozdowo – Etap I Jankowski Dawid 2017-06-07
23 "Zmiana sposobu użytkowania części szkoły podstawowej na Klub Dziecięcy „Radosna Kraina” w miejscowości Gozdowo, działka nr ew. 106/1, 114/4, 112/13 i 113” Jankowski Dawid 2017-05-19
22 Usługa udzielenia kredytu długoterminowego w kwocie 1 635 000,00 zł na finansowanie deficytu budżetowego gminy Gozdowo. Jankowski Dawid 2017-05-04
21 Zmiana sposobu użytkowania części szkoły podstawowej na Klub Dziecięcy w miejscowości Gozdowo, działka nr ew. 106/1, 114/4, 112/13 i 113 Jankowski Dawid 2017-04-28
20 „Przebudowa dróg i ulic przewidzianych do realizacji w budżecie Gminy Gozdowo w 2017r.” Jankowski Dawid 2017-03-24
19 Usługa udzielenia kredytu długoterminowego w kwocie 1 040 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów dla Gminy Gozdowo Jankowski Dawid 2017-03-15
18 Przebudowa dróg i ulic w gminie Gozdowo, przewidzianych do realizacji w budżecie w 2017r. Jankowski Dawid 2017-03-02
17 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zbójno, gmina Gozdowo Jankowski Dawid 2017-02-06
16 Plan zamówień publicznych na 2017r. Jankowski Dawid 2017-01-31
15 Dostawa oleju napędowego dla potrzeb Urzędu Gminy i Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie w 2017 roku Jankowski Dawid 2016-11-22
14 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Gozdowo w 2017 roku Jankowski Dawid 2016-10-13
13 Zagospodarowanie terenu przy stawie w Rękawczynie - Budowa świetlicy Wiejskiej Jankowski Dawid 2016-07-26
12 Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Rycharcice Jankowski Dawid 2016-07-04
11 Świadczenie usługi konserwacji oświetlenia ulic, dróg, placów i innych obiektów publicznych na terenie Gminy Gozdowo oraz podniesienie standardu oświetlenia poprzez zwiększenie ilości punktów oświetlenia w miejscowościach Gozdowo Stacja S5-268 Gozdowo V KR szt.2 , Rempin Stacja S5-273 Rempin III szt. 6, Rogieniczki Stacja S5-227,szt. 3 Zakrzewko S5-444 Zakrzewko I szt. 3, i Czarnominek Stacja S5-439 Czarnominek II szt. 3. Jankowski Dawid 2016-03-08
10 Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Gozdowie – przebudowa dachu wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych Kolankiewicz Ewa 2016-02-24
9 Przebudowa dróg i ulic w Gminie Gozdowo, przewidzianych do realizacji w budżecie w 2016r. Kolankiewicz Ewa 2016-02-24
8 Dostawa oleju napędowego dla potrzeb Urzędu Gminy i Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie w 2016 roku Kolankiewicz Ewa 2015-11-17
7 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Gozdowo Kolankiewicz Ewa 2015-11-02
6 Przetarg na usługę udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 330 381,00 zł dla Gminy Gozdowo Kolankiewicz Ewa 2015-05-21
5 Przetarg na usługę udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 330 381,00 zł dla Gminy Gozdowo Kolankiewicz Ewa 2015-04-30
4 Przebudowa drogi gminnej we wsi Czachorowo wraz ze zjazdem na drogę powiatową , gmina Gozdowo Kolankiewicz Ewa 2015-03-02
3 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cetlin na odcinku od km. 0+000 do km 0+965 Kolankiewicz Ewa 2015-02-25
2 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – staw w miejscowości Lelice Michał Stefaniak 2015-01-16
1 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – parku zabytkowego w Gozdowie wraz z terenem przyległym – Etap I Michał Stefaniak 2015-01-16

[Liczba odsłon: 1076848]

przewiń do góry