1. Uchwała Nr III/10/18 z 12.12.2018r.w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. uchwala_iii_10_18.pdf
 2. Uchwała Nr III/11/18 z 12.12.2018r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Gozdowo na rok 2019 oraz zwolnień w tym podatku. uchwala_iii_11_18.pdf
 3. Uchwała Nr III/12/18 z 28.11.2018r.w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2019 rok. uchwala_iii_12_18.pdf
 4. Uchwała Nr XXX/225/17    w sprawie ustalenia ceny 1m3 wody z wodociągu gminnego oraz opłaty stałej za użytkowanie wodomierzy. uchwala_224_-cena_wody
 5. Uchwała Nr XXX/226/17 w sprawie ustalenia opłat za ścieki odprowadzane kolektorem ściekowym do gminnych oczyszczalni ścieków w Gozdowie   i   w Lelicach oraz   za ścieki dowożone do punktów zlewnych tych   oczyszczalni . uchwala_225-cena_sciekow
 6. Uchwała Nr XXX/227/17    w sprawie ustalenia stawki za 1m3 ścieków odbieranych od właścicieli posesji, których posesje wyposażone są w przydomowe przepompownie   ścieków (kanalizacja ciśnieniowa) . uchwala_226--cena_sciekow_cisnien_
 7. Uchwała Nr XXX/228/17    w sprawie ustalenia opłat za oczyszczone ścieki przemysłowe zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego odprowadzone kolektorem ściekowym do gminnych oczyszczalni ścieków w Gozdowie i Lelicach    oraz za w/w ścieki dowożone do punktów zlewnych tych oczyszczalni. uchwala_227-cena_sciekow_przem_

 8. Uchwała Nr X/88/15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych .   uchw.__88-_sr._transport..docxOBOWIĄZUJĄCE WZORY DEKLARACJI PODATKOWYCH

 1. Uchwała Nr XII/91/15 w sprawie   określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie   podatku od nieruchomości   rolnego i leśnego. uchw_91-_w_spr_wzor_deklar_podatk.7z, wzory deklaracji >  wzory_drukow_podatk_
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kolankiewicz Ewa
 • Data udostępnienia w BIP: 2019-01-17 09:31:39
 • Informacja zaktualizowana przez: Kolankiewicz Ewa
 • Data ostatniej aktualizacji: 2019-03-11 12:33:53
 • Liczba odsłon: 964
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1250636]

przewiń do góry