WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ (11.09.2023 r.)

            Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2023r. poz. 344 ze zm.) Wójt Gminy Gozdowo ogłasza co następuje:

§ 1

Z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Gozdowo przeznaczone zostały do oddania w dzierżawę:

- Przedstawione na załączniku graficznym nr 1 podane niżej obszary wchodzące w skład działki oznaczonej nr geodezyjnym 163 o pow. 0,20ha położonej w miejscowości Rempin. Dla działki prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Sierpcu księga wieczysta PL1E/00023236/4. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka stanowi miejsca postojowe i parking na terenie budownictwa mieszkalnego wielorodzinnego.

Do oddania w dzierżawę wyznaczono:

 • obszar nr 1 o powierzchni 24m2, wysokość opłaty wynosi 96,00zł rocznie,
 • obszar nr 2 o powierzchni 24m2, wysokość opłaty wynosi 96,00zł rocznie,
 • obszar nr 3 o powierzchni 34m2, wysokość opłaty wynosi 136,00zł rocznie,
 • obszar nr 4 o powierzchni 26m2, wysokość opłaty wynosi 104,00zł rocznie,
 • obszar nr 5 o powierzchni 23m2, wysokość opłaty wynosi 92,00zł rocznie,
 • obszar nr 6 o powierzchni 23m2, wysokość opłaty wynosi 92,00zł rocznie,
 • obszar nr 7 o powierzchni 32m2, wysokość opłaty wynosi 128,00zł rocznie,
 • obszar nr 8 o powierzchni 25m2, wysokość opłaty wynosi 100,00zł rocznie,
 • obszar nr 9 o powierzchni 24m2, wysokość opłaty wynosi 96,00zł rocznie,
 • obszar nr 10 o powierzchni 23m2, wysokość opłaty wynosi 92,00zł rocznie,
 • obszar nr 11 o powierzchni 23m2, wysokość opłaty wynosi 92,00zł rocznie,
 • obszar nr 12 o powierzchni 23m2, wysokość opłaty wynosi 92,00zł rocznie,
 • obszar nr 13 o powierzchni 24m2, wysokość opłaty wynosi 96,00zł rocznie,
 • obszar nr 14 o powierzchni 22m2, wysokość opłaty wynosi 88,00zł rocznie,
 • obszar nr 15 o powierzchni 22m2, wysokość opłaty wynosi 88,00zł rocznie,
 • obszar nr 16 o powierzchni 22m2, wysokość opłaty wynosi 88,00zł rocznie,
 • obszar nr 17 o powierzchni 24m2, wysokość opłaty wynosi 96,00zł rocznie,
 • obszar nr 18 o powierzchni 21m2,, wysokość opłaty wynosi 84,00zł rocznie,
 • obszar nr 19 o powierzchni 21m2,, wysokość opłaty wynosi 84,00zł rocznie,
 • obszar nr 20 o powierzchni 21m2,, wysokość opłaty wynosi 84,00zł rocznie,
 • obszar nr 21 o powierzchni 21m2,, wysokość opłaty wynosi 84,00zł rocznie,
 • obszar nr 22 o powierzchni 21m2,, wysokość opłaty wynosi 84,00zł rocznie,
 • obszar nr 23 o powierzchni 21m2,, wysokość opłaty wynosi 84,00zł rocznie,
 • obszar nr 24 o powierzchni 21m2,, wysokość opłaty wynosi 84,00zł rocznie.

- Przedstawione na załączniku graficznym nr 2 podane niżej obszary wchodzące w skład działki oznaczonej nr geodezyjnym 164 o pow. 0,24ha położonej w miejscowości Rempin. Dla działki prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Sierpcu księga wieczysta PL1E/00018894/6. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka stanowi miejsca postojowe i parking na terenie budownictwa mieszkalnego wielorodzinnego.

Do oddania w dzierżawę wyznaczono:

 • obszar nr 1 o powierzchni 21m2, wysokość opłaty wynosi 84,00zł rocznie,
 • obszar nr 2 o powierzchni 21m2, wysokość opłaty wynosi 84,00zł rocznie,
 • obszar nr 3 o powierzchni 21m2, wysokość opłaty wynosi 84,00zł rocznie,
 • obszar nr 4 o powierzchni 21m2, wysokość opłaty wynosi 84,00zł rocznie,
 • obszar nr 5 o powierzchni 21m2, wysokość opłaty wynosi 84,00zł rocznie,
 • obszar nr 6 o powierzchni 21m2, wysokość opłaty wynosi 84,00zł rocznie,
 • obszar nr 7 o powierzchni 21m2, wysokość opłaty wynosi 84,00zł rocznie,
 • obszar nr 8 o powierzchni 21m2, wysokość opłaty wynosi 84,00zł rocznie,
 • obszar nr 9 o powierzchni 21m2, wysokość opłaty wynosi 84,00zł rocznie,
 • obszar nr 10 o powierzchni 21m2, wysokość opłaty wynosi 84,00zł rocznie,
 • obszar nr 11 o powierzchni 28m2, wysokość opłaty wynosi 112,00zł rocznie,
 • obszar nr 12 o powierzchni 21m2, wysokość opłaty wynosi 84,00zł rocznie,
 • obszar nr 13 o powierzchni 21m2, wysokość opłaty wynosi 84,00zł rocznie,
 • obszar nr 14 o powierzchni 21m2, wysokość opłaty wynosi 84,00zł rocznie,
 • obszar nr 15 o powierzchni 21m2, wysokość opłaty wynosi 84,00zł rocznie.

- Przedstawione na załączniku graficznym nr 3 podane niżej obszary wchodzące w skład działki oznaczonej nr geodezyjnym 306/1 o pow. 0,3553ha położonej w miejscowości Rempin. Dla działki prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Sierpcu księga wieczysta PL1E/00033035/8. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod uprawy polowe.

Do oddania w dzierżawę wyznaczono:

 • obszar nr 1 o powierzchni 22m2, wysokość opłaty wynosi 88,00zł rocznie,
 • obszar nr 2 o powierzchni 20m2, wysokość opłaty wynosi 80,00zł rocznie,
 • obszar nr 3 o powierzchni 23m2, wysokość opłaty wynosi 92,00zł rocznie,
 • obszar nr 4 o powierzchni 25m2, wysokość opłaty wynosi 100,00zł rocznie,
 • obszar nr 5 o powierzchni 25m2, wysokość opłaty wynosi 100,00zł rocznie,
 • obszar nr 6 o powierzchni 22m2, wysokość opłaty wynosi 88,00zł rocznie,
 • obszar nr 7 o powierzchni 22m2, wysokość opłaty wynosi 88,00zł rocznie,
 • obszar nr 8 o powierzchni 20m2, wysokość opłaty wynosi 80,00zł rocznie,
 • obszar nr 9 o powierzchni 21m2, wysokość opłaty wynosi 84,00zł rocznie,
 • obszar nr 10 o powierzchni 27m2, wysokość opłaty wynosi 108,00zł rocznie,
 • obszar nr 11 o powierzchni 19m2, wysokość opłaty wynosi 76,00zł rocznie,
 • obszar nr 12 o powierzchni 20m2, wysokość opłaty wynosi 80,00zł rocznie,
 • obszar nr 13 o powierzchni 29m2, wysokość opłaty wynosi 116,00zł rocznie,
 • obszar nr 14 o powierzchni 22m2, wysokość opłaty wynosi 88,00zł rocznie,
 • obszar nr 15 o powierzchni 27m2, wysokość opłaty wynosi 108,00zł rocznie,
 • obszar nr 16 o powierzchni 21m2, wysokość opłaty wynosi 84,00zł rocznie,
 • obszar nr 17 o powierzchni 22m2, wysokość opłaty wynosi 88,00zł rocznie,
 • obszar nr 18 o powierzchni 21m2, wysokość opłaty wynosi 84,00zł rocznie,
 • obszar nr 19 o powierzchni 34m2, wysokość opłaty wynosi 136,00zł rocznie,
 • obszar nr 20 o powierzchni 21m2, wysokość opłaty wynosi 84,00zł rocznie,
 • obszar nr 21 o powierzchni 21m2, wysokość opłaty wynosi 84,00zł rocznie.

Przedmiotowe grunty zostały przeznaczone na lokalizację pomieszczenia garażowego. Termin zagospodarowania nieruchomości wynosi 3 lata. Opłaty z tytułu dzierżawy płatne w terminie do 15 listopada danego roku dzierżawnego.

Załączniki do pobrania - wyznaczone do oddania w dzierżawę obszary

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ (28.02.2023)

         Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2023r., poz. 344) ogłasza się, co następuje:

§ 1

Z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Gozdowo przeznaczona została do oddania w dzierżawę:

 • działka gruntu rolnego oznaczona nr geodezyjnym 264 o pow. 1,16 ha położona w miejscowości Bonisław, niezabudowana, dla której prowadzona jest księga wieczysta PL1E/00017504/9 w Sądzie Rejonowym w Sierpcu, dla działki brak jest aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, termin zagospodarowania nieruchomości wynosi do 30 września 2025r., wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 1 400,00zł za dany rok dzierżawny.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ (19.09.2022)

 

         Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (tj. Dz.U. z 2021r.  poz. 1899 ze zm.) Wójt Gminy Gozdowo ogłasza, co następuje:

§ 1

Z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Gozdowo przeznaczone zostały do oddania w dzierżawę:

- działka oznaczona nr geodezyjnym 30/6 o pow. 4,3813ha położona w miejscowości Gozdowo, niezabudowana, dla której w Sądzie Rejonowym w Sierpcu prowadzona jest księga wieczysta PL1E/00019690/3. W planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami i nieuciążliwą działalnością gospodarczą, obecnie użytkowana rolniczo. Termin zagospodarowania nieruchomości wynosi 3 lata, wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 5 260,00zł rocznie.

- działka oznaczona nr geodezyjnym 5 o pow. 2,14ha położona w miejscowości Kuniewo, niezabudowana, dla której w Sądzie Rejonowym w Sierpcu prowadzona jest księga wieczysta  PL1E/00019690/3. Dla działki brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gozdowo. Teren jest użytkowany rolniczo. Termin zagospodarowania nieruchomości wynosi 3 lata, wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 2 570,00zł rocznie.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

            Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 65 ze zm.) Wójt Gminy Gozdowo ogłasza co następuje:

§ 1

Z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Gozdowo przeznaczone zostały do oddania w dzierżawę:

- Przedstawione na załączniku graficznym nr 1 podane niżej obszary wchodzące w skład działki oznaczonej nr geodezyjnym 163 o pow. 0,20ha położonej w miejscowości Rempin. Dla działki prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Sierpcu księga wieczysta PL1E/00023236/4.   W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka stanowi miejsca postojowe    i parking na terenie budownictwa mieszkalnego wielorodzinnego.

Do oddania w dzierżawę wyznaczono:

 • obszar nr 1 o powierzchni 24m2, wysokość opłaty wynosi 72,00zł rocznie,
 • obszar nr 2 o powierzchni 24m2, wysokość opłaty wynosi 72,00zł rocznie,
 • obszar nr 3 o powierzchni 34m2, wysokość opłaty wynosi 102,00zł rocznie,
 • obszar nr 4 o powierzchni 26m2, wysokość opłaty wynosi 78,00zł rocznie,
 • obszar nr 5 o powierzchni 23m2, wysokość opłaty wynosi 69,00zł rocznie,
 • obszar nr 6 o powierzchni 23m2, wysokość opłaty wynosi 69,00zł rocznie,
 • obszar nr 7 o powierzchni 32m2, wysokość opłaty wynosi 96,00zł rocznie,
 • obszar nr 8 o powierzchni 25m2, wysokość opłaty wynosi 75,00zł rocznie,
 • obszar nr 9 o powierzchni 24m2, wysokość opłaty wynosi 72,00zł rocznie,
 • obszar nr 10 o powierzchni 23m2, wysokość opłaty wynosi 69,00zł rocznie,
 • obszar nr 11 o powierzchni 23m2, wysokość opłaty wynosi 69,00zł rocznie,
 • obszar nr 12 o powierzchni 23m2, wysokość opłaty wynosi 69,00zł rocznie,
 • obszar nr 13 o powierzchni 24m2, wysokość opłaty wynosi 72,00zł rocznie,
 • obszar nr 14 o powierzchni 22m2, wysokość opłaty wynosi 66,00zł rocznie,
 • obszar nr 15 o powierzchni 22m2, wysokość opłaty wynosi 66,00zł rocznie,
 • obszar nr 16 o powierzchni 22m2, wysokość opłaty wynosi 66,00zł rocznie,
 • obszar nr 17 o powierzchni 24m2, wysokość opłaty wynosi 72,00zł rocznie,
 • obszar nr 18 o powierzchni 21m2,, wysokość opłaty wynosi 63,00zł rocznie,
 • obszar nr 19 o powierzchni 21m2,, wysokość opłaty wynosi 63,00zł rocznie,
 • obszar nr 20 o powierzchni 21m2,, wysokość opłaty wynosi 63,00zł rocznie,
 • obszar nr 21 o powierzchni 21m2,, wysokość opłaty wynosi 63,00zł rocznie,
 • obszar nr 22 o powierzchni 21m2,, wysokość opłaty wynosi 63,00zł rocznie,
 • obszar nr 23 o powierzchni 21m2,, wysokość opłaty wynosi 63,00zł rocznie,
 • obszar nr 24 o powierzchni 21m2,, wysokość opłaty wynosi 63,00zł rocznie.

- Przedstawione na załączniku graficznym nr 2 podane niżej obszary wchodzące w skład działki oznaczonej nr geodezyjnym 164 o pow. 0,24ha położonej w miejscowości Rempin. Dla działki prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Sierpcu księga wieczysta PL1E/00018894/6.  W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka stanowi miejsca postojowe  i parking na terenie budownictwa mieszkalnego wielorodzinnego.

Do oddania w dzierżawę wyznaczono:

 • obszar nr 1 o powierzchni 21m2, wysokość opłaty wynosi 63,00zł rocznie,
 • obszar nr 2 o powierzchni 21m2, wysokość opłaty wynosi 63,00zł rocznie,
 • obszar nr 3 o powierzchni 21m2, wysokość opłaty wynosi 63,00zł rocznie,
 • obszar nr 4 o powierzchni 21m2, wysokość opłaty wynosi 63,00zł rocznie,
 • obszar nr 5 o powierzchni 21m2, wysokość opłaty wynosi 63,00zł rocznie,
 • obszar nr 6 o powierzchni 21m2, wysokość opłaty wynosi 63,00zł rocznie,
 • obszar nr 7 o powierzchni 21m2, wysokość opłaty wynosi 63,00zł rocznie,
 • obszar nr 8 o powierzchni 21m2, wysokość opłaty wynosi 63,00zł rocznie,
 • obszar nr 9 o powierzchni 21m2, wysokość opłaty wynosi 63,00zł rocznie,
 • obszar nr 10 o powierzchni 21m2, wysokość opłaty wynosi 63,00zł rocznie,
 • obszar nr 11 o powierzchni 28m2, wysokość opłaty wynosi 84,00zł rocznie,
 • obszar nr 12 o powierzchni 21m2, wysokość opłaty wynosi 63,00zł rocznie,
 • obszar nr 13 o powierzchni 21m2, wysokość opłaty wynosi 63,00zł rocznie,
 • obszar nr 14 o powierzchni 21m2, wysokość opłaty wynosi 63,00zł rocznie,
 • obszar nr 15 o powierzchni 21m2, wysokość opłaty wynosi 63,00zł rocznie.

 

- Przedstawione na załączniku graficznym nr 3 podane niżej obszary wchodzące w skład działki oznaczonej nr geodezyjnym 306/1 o pow. 0,3553ha położonej w miejscowości Rempin. Dla działki prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Sierpcu księga wieczysta PL1E/00033035/8.  W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod uprawy polowe.

Do oddania w dzierżawę wyznaczono:

 • obszar nr 1 o powierzchni 22m2, wysokość opłaty wynosi 66,00zł rocznie,
 • obszar nr 2 o powierzchni 20m2, wysokość opłaty wynosi 60,00zł rocznie,
 • obszar nr 3 o powierzchni 23m2, wysokość opłaty wynosi 69,00zł rocznie,
 • obszar nr 4 o powierzchni 25m2, wysokość opłaty wynosi 75,00zł rocznie,
 • obszar nr 5 o powierzchni 25m2, wysokość opłaty wynosi 75,00zł rocznie,
 • obszar nr 6 o powierzchni 22m2, wysokość opłaty wynosi 66,00zł rocznie,
 • obszar nr 7 o powierzchni 22m2, wysokość opłaty wynosi 66,00zł rocznie,
 • obszar nr 8 o powierzchni 20m2, wysokość opłaty wynosi 60,00zł rocznie,
 • obszar nr 9 o powierzchni 21m2, wysokość opłaty wynosi 63,00zł rocznie,
 • obszar nr 10 o powierzchni 27m2, wysokość opłaty wynosi 81,00zł rocznie,
 • obszar nr 11 o powierzchni 19m2, wysokość opłaty wynosi 57,00zł rocznie,
 • obszar nr 12 o powierzchni 20m2, wysokość opłaty wynosi 60,00zł rocznie,
 • obszar nr 13 o powierzchni 29m2, wysokość opłaty wynosi 87,00zł rocznie,
 • obszar nr 14 o powierzchni 22m2, wysokość opłaty wynosi 66,00zł rocznie,
 • obszar nr 15 o powierzchni 27m2, wysokość opłaty wynosi 81,00zł rocznie,
 • obszar nr 16 o powierzchni 21m2, wysokość opłaty wynosi 63,00zł rocznie,
 • obszar nr 17 o powierzchni 22m2, wysokość opłaty wynosi 66,00zł rocznie,
 • obszar nr 18 o powierzchni 21m2, wysokość opłaty wynosi 63,00zł rocznie,
 • obszar nr 19 o powierzchni 34m2, wysokość opłaty wynosi 102,00zł rocznie,
 • obszar nr 20 o powierzchni 21m2, wysokość opłaty wynosi 63,00zł rocznie,
 • obszar nr 21 o powierzchni 21m2, wysokość opłaty wynosi 63,00zł rocznie.

Przedmiotowe grunty zostały przeznaczone na lokalizację pomieszczenia garażowego. Termin zagospodarowania nieruchomości wynosi od 2 października 2020r. do 30 września 2023r. Opłaty  z tytułu dzierżawy płatne w terminie do 15 listopada danego roku dzierżawnego. Załączniki graficzne

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

         Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2020r.  poz. 1990 ze zm.), Wójt Gminy Gozdowo ogłasza, co następuje:

§ 1

Z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Gozdowo przeznaczone zostały do oddania w dzierżawę:

- działka oznaczona nr geodezyjnym 98/3 o pow. 2,97ha położona w miejscowości Gozdowo, niezabudowana, dla której w Sądzie Rejonowym w Sierpcu prowadzona jest księga wieczysta PL1E/00011518/8. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest to teren przewidziany pod prowadzenie aktywności gospodarczej, obecnie użytkowany rolniczo. Termin zagospodarowania nieruchomości wynosi 3 lata, wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 2 970,00zł rocznie.

- Przedstawione na załączniku graficznym nr 1 podane niżej obszary wchodzące w skład działki oznaczonej nr geodezyjnym 264 o pow. 0,32ha położonej w miejscowości Rempin. Dla działki prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Sierpcu księga wieczysta PL1E/00023236/4. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka stanowi zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

Do oddania w dzierżawę wyznaczono:

 • obszar nr 1 o powierzchni 248m2, wysokość opłaty wynosi 496,00zł rocznie,
 • obszar nr 2 o powierzchni 248m2, wysokość opłaty wynosi 496,00zł rocznie.

Przedmiotowe grunty zostały przeznaczone na ogródki działkowe. Termin zagospodarowania nieruchomości wynosi 3 lata. Opłaty z tytułu dzierżawy płatne w terminie do 15 listopada danego roku dzierżawnego.

* Załącznik graficzny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marta Kęsicka
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-06-19 11:59:34
 • Informacja zaktualizowana przez: Marta Kęsicka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2023-09-11 14:23:41
 • Liczba odsłon: 873
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1076477]

przewiń do góry