PODATKI I OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE W 2018 ROKU


1) Uchwała Nr XXX/222/17    w sprawie obniżenia ceny 1 dt żyta, przyjmowanej jako   podstawa    do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy w 2018 roku. uchwala_221-_podatek_rolny_2018.docx

2) Uchwała Nr XXX/223/17    w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok, obowiązujących na terenie Gminy Gozdowo oraz zwolnień   w tym podatku. uchwala_222-_pod__nieruch__2018.docx
3)    Uchwała Nr XXX/225/17    w sprawie ustalenia ceny 1m3 wody z wodociągu gminnego oraz opłaty stałej za użytkowanie wodomierzy. uchwala_224_-cena_wody_na_2018r.docx

4)     Uchwała Nr XXX/226/17 w sprawie ustalenia opłat za ścieki odprowadzane kolektorem ściekowym do gminnych oczyszczalni ścieków w Gozdowie   i   w Lelicach oraz   za ścieki dowożone do punktów zlewnych tych   oczyszczalni . uchwala_225-cena_sciekow_na_2018r.docx

5)   Uchwała Nr XXX/227/17    w sprawie ustalenia stawki za 1m3 ścieków odbieranych od właścicieli posesji, których posesje wyposażone są w przydomowe przepompownie   ścieków (kanalizacja ciśnieniowa) . uchwala_226--cena_sciekow_cisnien_na_2018r.docx

6)    Uchwała Nr XXX/228/17    w sprawie ustalenia opłat za oczyszczone ścieki przemysłowe zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego odprowadzone kolektorem ściekowym do gminnych oczyszczalni ścieków w Gozdowie i Lelicach    oraz za w/w ścieki dowożone do punktów zlewnych tych oczyszczalni. uchwala_227-cena_sciekow_przem_na_2018r.docx

 


7) Uchwała Nr X/88/15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych .   uchw.__88-_sr._transport..docx


OPŁATA  ZA  ODPADY  KOMUNALNE

  1. Uchwała Nr XX/153/16   w sprawie   wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.   uchwala_153-stawka_za_odpady_kom.docx


OBOWIĄZUJĄCE WZORY DEKLARACJI PODATKOWYCH

  1. Uchwała Nr XII/91/15 w sprawie   określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie   podatku od nieruchomości   rolnego i leśnego. uchw_91-_w_spr_wzor_deklar_podatk.7z, wzory deklaracji >  wzory_drukow_podatk_

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kolankiewicz Ewa
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-12-05 18:57:03
  • Informacja zaktualizowana przez: Kolankiewicz Ewa
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-28 08:41:29
  • Liczba odsłon: 944
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1076473]

przewiń do góry