2020 ROK

OBWIESZCZENIE / OGŁOSZENIE Wójta Gminy Gozdowo z dnia 12.08.2020r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gozdowo > obwieszczenie.pdf

 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gozdowo > Studium
 • Prognoza oddziaływania na środowisko > Prognoza
 • Kierunki i polityka przestrzenna > Mapa 1
 • Prognoza oddziaływania na środowisko > Mapa 2
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gozdowo > Mapa 3
2018 ROK
 
Uchwała Nr XXXIV/261/18 z 24 marca 2018r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gozdowo > Uchwała.doc

2017 ROK
 
Uchwała Nr XXXI/234/17 z 29.12.2017r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gozdowo.
Wojewoda stwierdził nieważność powyższej uchwały w dniu 31.01.2018r. wydając Rozstrzygniecie nadzorcze Nr WNP-P.4131.4.2018.PC

PROJEKT STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GOZDOWO -  aktualna wersja

Projekt  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego gminy Gozdowo -  wyłożony do publicznego wglądu:
Obwieszczenie Wójta Gminy Gozdowo Nr BK.6720.9.2017 z 6.09.2017r.  o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego gminy Gozdowo > obwieszczenie_-proj_studium_do_wgladu.pdf

===================================================  
2016 ROK
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Gozdowo Nr BK.6720.2.2016 z 2.11.2016r.  o przystąpieniu  do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego gminy Gozdowo. obwieszczenie_o_przyst_do_studium.pdf
 
 
Uchwała Nr XIX/140/16 Rady Gminy G oz dowo z dnia 7.10.2016r. w sprawie przystąpienia do opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gozdowo. uchwala_140-studium.doc ==============================================
 
2015 ROK
 
Uchwała Nr VI/41/15 z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gozdow o. > uchw_41-_-studium.rar
=========================================================
 
2013 rok
 
=========================================================
 
2012 rok
 
 1. Uchwała  Nr 118/XII/12 Rady Gminy Gozdowo z dnia 15.06.2015r. w sprawie  w sprawie uchwalenia Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gozdowo. uchw118studiuma6f8.rar
=========================================================
2010 rok
 
 
========================================================

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kolankiewicz Ewa
 • Data udostępnienia w BIP: 2014-12-29 14:02:15
 • Informacja zaktualizowana przez: Marta Kęsicka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-20 10:34:34
 • Liczba odsłon: 3188
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1076560]

przewiń do góry