Walory turystyczne gminy

Gmina Gozdowo o bogatych tradycjach historycznych sięgających czasów Masława (XI w.) ma teren ciekawy turystycznie. Występują tu trzy zabytkowe kościoły, szereg parków podworskich, wymagających jednak rewaloryzacji. Dużą atrakcją turystyczną są pomniki przyrody, a szczególnie głaz narzutowy w Gozdowie. Najbardziej atrakcyjne tereny znajdują się w rejonie Zbójna z ciekawie ukształtowanym wałem ozonowym i licznymi wyrobiskami po eksploatacji kruszywa. Mimo słabej lesistości w rejonie Cetlina, Rękawczyna występują nieliczne, ale duże kompleksy leśne.

Przeważającą część obszaru gminy zajmują zdenuowane wysoczyzny morenowe i tereny płaskie, charakteryzują się dość monotonną powierzchnią pociętą licznymi dolinami, na ogół płytkimi.

Zasoby wodne to: rzeki - Sierpnica i Wierzbnica, małe zbiorniki wodne położone we wsi Białuty, Rękawczyn, Smorzewo, większe oczka wodne - Gozdowo, Kolonia Przybyszewo. Na terenie gminy występują następujące surowce naturalne: kreda jeziorna – złoża w miejscowości Rempin i Rycharcice, żwiry piaski – złoża w miejscowość Zbójno, Gozdowo, Ostrowy, Wilkowo oraz torf – złoża Ostrowy, Gozdowo, Węgrzynowo.

Gmina posiada podlegające ochronie tereny i obiekty: bagna w rejonie wsi Białuty i Rękawczyn, parki zabytkowe i podworskie, pomniki przyrody.

Dodatkową ofertą turystyczną są rozwijające się gospodarstwa agroturystyczne, oferujące ciekawe formy wypoczynku.

Odnotowuje się brak przemysłowych źródeł zanieczyszczenia powietrza. Lokalne źródła zanieczyszczeń to w przeważającej mierze małe kotłownie i emisja spalin z samochodów. Może być jedynie wpływ zanieczyszczeń zewnętrznych emitorów zwłaszcza z zakładów przemysłowych Płocka i Sierpca.

Układ przestrzenny Gminy bazuje na istniejącym stanie zainwestowania, jakim jest obok magistralnych ciągów infrastruktury technicznej, dość regularnie kształtowana od wieków sieć osadnicza. Dość wyraźnie wyodrębniają się wsie Gozdowo, Lelice i Rempin.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kolankiewicz Ewa
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-12-29 14:33:42
  • Informacja zaktualizowana przez: Kolankiewicz Ewa
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-29 14:33:42
  • Liczba odsłon: 923
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1076568]

przewiń do góry