Ogłoszenie Wójta Gminy Gozdowo z dnia 29 maja 2019 r. dotyczące wyborów ławników do orzekania w  sądach powszechnych na kadencję 2020-2023. ogloszenie_lawnicy.pdf  

Załączniki do pobrania:

1)        Karta zgłoszenia kandydata na ławnika . karta-zgloszenia-kandydata-na-lawnika.rtf

2)        Formularz zapytania - Krajowy Rejestr Karny. formularz_krk_osoba.pdf

3)        Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. oswiadczenie_przestepstwo.docx

4)        Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona. oswiadczenie_wladza_rodz..docx

5)        Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika. zaswiadczenie_lekarskie.docx

6)        Oświadczenie kandydata dotyczące spełniania wymogów z art. 159 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. oswiadczenie_kand_spel__wym_art.159.docx

7)        Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika. lista_osob_lawnik.pd

8)   Uchwała nr IX/56/19 Rady Gminy Gozdowo z dnia 21 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych zgłoszonych na kadencję 2020 – 2023. uchwala_ix_56_19.pdf

9) Uchwała Nr XII/82/19w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzenia wyborów ławników do orzekania w sądach powszechnych i powołania Komisji Skrutacyjnej.uchwala_xii_82_19.pd

10)  Uchwała Nr XII/83/19w sprawie wyboru ławników do orzekania w sądach powszechnych.uchwala_xii_83_19.pdf

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kolankiewicz Ewa
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-05-30 12:01:59
  • Informacja zaktualizowana przez: Kolankiewicz Ewa
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-10-04 10:51:38
  • Liczba odsłon: 1517
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1250700]

przewiń do góry