Rekrutacja do szkół i przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gozdowo  na nowy rok szkolny 2020/2021

 

REKRUTACJA  DO  KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

   Do klasy pierwszej szkoły podstawowej dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły, przyjmuje się na  podstawie zgłoszenia rodziców- obowiązkowo  z urzędu.

- druki zgłoszeń są dostępne w szkołach podstawowych.

Rekrutacja do pierwszych klas szkół podstawowych dzieci zamieszkałych  poza obwodem szkoły

 Kandydaci zamieszkali poza obwodem  szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa  nadal dysponuje wolnymi miejscami.

  W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący,  z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych  potrzeb społecznych.

Kryteria zostały ustalone:

Uchwałą  Nr XXV/196/17 Rady Gminy  z dnia 24 marca  2017 r. w sprawie ustalenia zasad  i kryteriów  na drugim etapie rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gozdowo.

Terminy rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych zostały określone:

Zarządzeniem Nr 9/2020 Wójta Gminy Gozdowo  z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności  w postępowaniu rekrutacyjnym w przedszkolach  i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych  oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez  Gminę Gozdowo na rok szkolny 2020/2021. /Załącznik Nr 2/

REKRUTACJA  DO  PRZEDSZKOLA  ORAZ  ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH    W  SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

I Etap

1. Dzieci uczęszczające do przedszkola w bieżącym roku szkolnym w wieku   od 3 do 4 lat mają prawo do kontynuowania wychowania  przedszkolnego w roku szkolnym  2020/2021       w pierwszej kolejności na podstawie deklaracji rodziców o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej.

2. Dzieci 6 letnie są w obowiązku odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym  w  przedszkolu lub  szkole podstawowej tzw. „0” zgodnie obowiązującymi obwodami szkół podstawowych lub mogą rozpocząć naukę w  klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym  2020/2021, jeżeli taką decyzję podejmą rodzice oraz dziecko odbyło roczne przygotowanie przedszkolne.

II Etap

    W przypadku  równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie rekrutacji  lub jeżeli przedszkole czy oddział przedszkolny w szkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadzany jest II etap postępowania rekrutacyjnego, w którym są brane pod uwagę kryteria określone:

 Uchwałą    Nr XXV/196/17 Rady Gminy  z dnia 24 marca  2017 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów  na drugim etapie rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do publicznych szkół podstawowych,   dla których organem prowadzącym jest Gmina Gozdowo.

Natomiast harmonogram czynności rekrutacyjnych jest określony w /Załączniku Nr 1/ do Zarządzenia Nr 9/2020 Wójta Gminy Gozdowo  z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności    w postępowaniu rekrutacyjnym w przedszkolach  i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych  oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez  Gminę Gozdowo na rok szkolny 2020/2021.

  • Uchwała Nr XXV/196/17 Rady Gminy  z dnia 24 marca  2017 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów  na drugim etapie rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do publicznych szkół podstawowych,   dla których organem prowadzącym jest Gmina Gozdowo.
  • Zarządzenie Nr 9/2020 Wójta Gminy Gozdowo  z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności   w postępowaniu rekrutacyjnym w przedszkolach  i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych  oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez  Gminę Gozdowo na rok szkolny 2020/2021.Szczegółowe informacje oraz formularze i dokumenty będą dostępne   w szkołach podstawowych i przedszkolu.

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kolankiewicz Ewa
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-12-29 15:05:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Kolankiewicz Ewa
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-13 10:49:38
  • Liczba odsłon: 1362
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1250663]

przewiń do góry