RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ ORAZ ZAKRES UDZIELANYCH  ŚWIADCZEŃ  ZDROWOTNYCH W SPZOZ W GOZDOWIE

Zakład udziela świadczeń zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

 1. Zakład prowadzi działalność w zakresie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia stomatologicznego z protetyką, profilaktycznych programów zdrowotnych, medycyny szkolnej, promocji zdrowia,
 2. W świadczeniach gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej wyodrębnia się następujące rodzaje świadczeń:
 • Świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
 • Świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej;
 • Świadczenia pielęgniarki szkolnej udzielane w środowisku nauczania i wychowania;

3. W świadczeniach gwarantowanych z zakresu ginekologii i położnictwa wyodrębnia się następujące rodzaje świadczeń:

 • Świadczenia lekarza ginekologa;
 • Świadczenia położnej;

4.W świadczeniach gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego wyodrębnia się następujące rodzaje świadczeń:

 • Świadczenia lekarza stomatologa;
 • Świadczenia higienistki  stomatologicznej’

Profilaktyczne programy zdrowotne finansowane ze środków publicznych realizowane przez SPZOZ w Gozdowie:

 1. Profilaktyka chorób układu krążenia
 2. Profilaktyka gruźlicy
 3. Profilaktyczny program wczesnego wykrywania raka szyjki macicy

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

 1. do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych
 2. przez sporządzenie jej wyciągu, kopii lub wydruku
 3. przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu , na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych
 4. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

na informatycznym nośniku danych

Za udostępnienie dokumentacji medycznej w każdej formie  ( wyciągu, odpisu, kopii, wydruku, na informatycznym nośniku danych, przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego- skanu ) SPZOZ w Gozdowie NIE POBIERA OPŁATY.

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE, KTÓRE MOGĄ BYĆ, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY LUB PRZEPISAMI ODRĘBNYMI, UDZIELANE ZA CZĘŚCIOWĄ ALBO CAŁKOWITĄ ODPŁATNOŚCIĄ:

 

Wysokość opłat za poszczególne świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych:

 

CENNIK

USŁUG I ŚWIADCZEŃ WYKONYWANYCH PRZEZ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W GOZDOWIE Z ZAKRESU LECZENIA STOMATOLOGICZNEGO Z PROTETYKĄ

Zgodnie z zarządzeniem Kierownika Zakładu Nr 1/2019 z dnia 1.05.2019

 

Lp.

Nazwa usługi

Cena

1.

Usługi stomatologiczne ponadstandardowe:

 1. Opatrunek
 2. Wypełnienie kanału

 

50,00 zł.

100,00 zł.

2.

Dopłata do wypełnienia ponadstandardowego :

 1. Wypełnienie małe
 2. Wypełnienie duże

 

 

30,00 zł.

50,00 zł.

3.

Naprawa protezy stomatologicznej.

50,00 zł.

 

                                              

 

CENNIK

 USŁUG I ŚWIADCZEŃ WYKONYWANYCH PRZEZ  SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ w GOZDOWIE,

zgodnie z zarządzeniem kierownika Zakładu  Nr 1 / 2019 z dnia 1maja 2019r.

 

Lp.

Nazwa usługi

Cena

1.

Jedna strona kopii  dokumentacji medycznej.

nieodpłatnie

2.

Jedna strona odpisu lub wyciągu dokumentacji medycznej.

nieodpłatnie

3.

Sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii na nośniku elektronicznym.

nieodpłatnie

4.

Badanie i wydanie orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych

30,00 zł

5.

Badania laboratoryjne.

Według załącznika Nr 2 do Zarządzenia Kierownika.

6.

Badanie lekarskie osoby nie objętej ubezpieczeniem.

50,00 zł.

7.

Badania USG :

- USG jamy brzusznej

- USG tarczycy

 

50,00 zł.

60,00 zł

 

Cennik płatnych  badań laboratoryjnych w załączniku excel. 

załącznik pdf

Ustalone wysokości opłat uwzględniają rzeczywiste koszty świadczeń.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kolankiewicz Ewa
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-10-07 14:22:24
 • Informacja zaktualizowana przez: Kolankiewicz Ewa
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-13 12:12:26
 • Liczba odsłon: 1064
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1248749]

przewiń do góry