• Zarządzenie Nr 80/15 z 19.08.2015r. w sprawie   stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 4 w Lelicach. zarzadzenie_80-zm___kom_referend_2015.doc
 • Zarządzenie Wójta Gminy Gozdowo  w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku. zarzadzenie_78__powol_okw-referend_2015.doc

 • Zawiadomienie Wójta Gminy Gozdowo  z dnia 10 sierpnia 2015r. o publicznym losowaniu  składów  osobowych do obwodowych komisji  do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym  zarządzonym na dzień 6 września 2015r. 
 • inform__o_publ__losowaniu__kand._do_obw_kom_ds_refer.doc
 • Zarządzenie Nr 75/15 z 28.07.2015r. w w sprawie    zapewnienia na obszarze   Gminy Gozdowo miejsc przeznaczonych   na   bezpłatne     umieszczenie    urzędowych       obwieszczeń   i   plakatów   podmiotów uprawnionych do prowadzenia kampanii referendalnej oraz podania   wykazu tych miejsc   do publicznej wiadomości, w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 6 września 2015r.   zarzadzenie_75__z__28.07.2015r.-wyznacz_miejsc_na_obwieszczenia.do
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów  do obwodowych komisji  do spraw referendum w referendum ogolnokrajowym  oraz powoływania komisji. rozp_mswia-zgl_kand_do_kom_referen.pdf   >>>>Wzór zgłoszenia kandydatów do obwodowej komisji do spraw referendum.  wzor_zglosz_kand_do_obwod__komisji_do_spr_referendum.doc
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej  z dnia 27 lipca 2015r.  w sprawie  wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych  (.....)  w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień  6 września 2015r. wytyczne_dla_obwod_komi_do_spraw_referendum_za_granica.doc.pdf
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Gozdowo z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach obwodowych komisji do spraw   referendum    dostosowanych   do    potrzeb    wyborców    niepełnosprawnych oraz   możliwości głosowania korespondencyjnego i   przez pełnomocnika   oraz wskazanie obwodowych komisji ds. referendum   dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego, w referendum   ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września   2015 r. obwieszczenie_o_obwodach_glosowania-referendum.doc
 • Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych  do udziału  w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień  6 września 2015r. inform_o_uprawn_os_niepeln-referendum.pdf
 • Informacja o warunkach udziału w glosowaniu w obwodach  głosowania utworzonych  za granicą i na polskich statkach morskich,   w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień  6 września 2015r. inf_o_warun_glos_w_obw_za_granica-referen.pdf
 • Informacja o warunkach udziału w glosowaniu w obwodach  glosowania utworzonych  w kraju, w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień  6 września 2015r. inf_o_warunk_udzialu_w_glosow-referendum.pdf
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  z dnia 17 czerwca 2015 roku o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum. postan_prezyd_referendum_dz_u_19_06_2015.pdf
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kolankiewicz Ewa
 • Data udostępnienia w BIP: 2015-08-05 12:33:58
 • Informacja zaktualizowana przez: Kolankiewicz Ewa
 • Data ostatniej aktualizacji: 2015-09-11 10:06:01
 • Liczba odsłon: 1168
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1076531]

przewiń do góry