REJESTR  WYBORCÓW

Sprawy związane z rejestrem wyborców załatwiane są w godzinach pracy Urzędu Gminy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 do 15.15, w pokoju Nr 2, tel. 024/2762112w37.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 12 kwietnia 2001r. Ordynacja Wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. (Dz. U. Nr 46 poz. 499 z późn. zmianami)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2001 w sprawie rejestru wyborców (Dz. U. Nr 88 poz. 962)

Rejestr Wyborców obejmuje:

 • wyborców wpisanych z urzędu
 • wyborców wpisanych na własny wniosek

Na własny wniosek do rejestru wyborców może wpisać się osoba, która:

 • stale zamieszkuje na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały,
 • zamieszkuje na obszarze gminy pod innym adresem niż jej meldunek stały w danej gminie,
 • nigdzie niezamieszkała. lecz stale przebywająca na obszarze gminy.

      Osoba, która wyraża wolę wpisania do rejestru wyborców składa do Wójta Gminy Gozdowo wniosek o wpisanie do rejestru. Każdy wyborca może jedynie indywidualnie wystąpić z wnioskiem o wpisanie swojej osoby do rejestru. Wójt po wniesieniu wniosku w terminie 3 dni wydaje decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców.

     Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem  Wójta w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kolankiewicz Ewa
 • Data udostępnienia w BIP: 2014-12-17 15:36:13
 • Informacja zaktualizowana przez: Kolankiewicz Ewa
 • Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-30 10:15:39
 • Liczba odsłon: 1150
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1250641]

przewiń do góry