Ogłoszenie Wójta Gminy Gozdowo z dnia 24 maja 2023 r. dotyczące wyborów ławników do orzekania w sądach powszechnych na kadencję 2024-2027. - pobierz

Załączniki do pobrania:

 1. Karta zgłoszenia kandydata na ławnika. - pobierz
 2. Formularz zapytania - Krajowy Rejestr Karny. - pobierz
 3. Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. - pobierz
 4. Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona.- pobierz
 5. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika. - pobierz
 6. Oświadczenie kandydata dotyczące spełniania wymogów z art. 159 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.- pobierz
 7. Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika.- pobierz
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marta Kęsicka
 • Data udostępnienia w BIP: 2023-05-24 09:30:32
 • Informacja zaktualizowana przez: Marta Kęsicka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2024-02-06 09:08:17
 • Liczba odsłon: 814
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1248732]

przewiń do góry