Uchwały Rady Gminy Gozdowo podjęte na sesji w dniu 6 maja 2024 roku

 1. Uchwała Nr I/1/24 z dnia 6 maja 2024 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia tajnego głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady Gminy Gozdowo.
 2. Uchwała Nr I/2/24 z dnia 6 maja 2024 roku w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na przewodniczącego Rady Gminy Gozdowo. << Załącznik
 3. Uchwała Nr I/3/24 z dnia 6 maja 2024 roku w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Gozdowo.

Uchwały Rady Gminy Gozdowo podjęte na sesji w dniu 6 maja 2024 roku

 1. Uchwała Nr II/4/24 z dnia 13 maja 2024 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia tajnego głosowania w wyborach Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Gozdowo.
 2. Uchwała Nr II/5/24 z dnia 13 maja 2024 roku w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na wiceprzewodniczącego Rady Gminy Gozdowo. << Załącznik
 3. Uchwała Nr II/6/24 z dnia 13 maja 2024 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Gozdowo.
 4. Uchwała Nr II/7/24 z dnia 13 maja 2024 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gozdowo.
 5. Uchwała Nr II/8/24 z dnia 13 maja 2024 roku w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Gozdowo i określenia zakresu działania tych komisji. 
 6. Uchwała Nr II/9/24 z dnia 13 maja 2024 roku w sprawie ustalenia diet dla radnych.
 7. Uchwała Nr II/10/24 z dnia 13 maja 2024 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta.

Uchwały Rady Gminy Gozdowo podjęte na sesji w dniu 24 maja 2024 roku

 1. Uchwała Nr III/11/24 z dnia 24 maja 2024 roku w sprawie zaliczenia dróg/drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu. << Załącznik

 2. Uchwała Nr III/12/24 z dnia 24 maja 2024 roku w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2023 dla gminy Gozdowo”. << Załącznik

 3. Uchwała Nr III/13/24 z dnia 24 maja 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gozdowo.

 4. Uchwała Nr III/14/24 z dnia 24 maja 2024 roku w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Gozdowo na lata 2024 - 2028. 

 5. Uchwała Nr III/15/24 z dnia 24 maja 2024 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.

 6. Uchwała Nr III/16/24 z dnia 24 maja 2024 roku w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych.

 7. Uchwała Nr III/17/24 z dnia 24 maja 2024 roku w sprawie ustalenia wysokości diety dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej i zasad jej wypłacania.                       

 8. Uchwała Nr III/18/24 z dnia 24 maja 2024 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.                         

 9. Uchwała Nr III/19/24 z dnia 24 maja 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2024 – 2036. >>Objaśnienia

 10. Uchwała Nr III/20/24 z dnia 24 maja 2024 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2024. >> Załączniki

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marta Kęsicka
 • Data udostępnienia w BIP: 2024-06-04 12:01:42
 • Informacja zaktualizowana przez: Marta Kęsicka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2024-06-05 09:59:26
 • Liczba odsłon: 44
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1281446]

przewiń do góry