Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej i Komisarza Wyborczego w Warszawie o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014
 • Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 listopada 2014 r. o zbiorczych wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014r. > Więcej tutaj (276 KB)

 • Obwieszczenie  Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa mazowieckiego, przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014r. (Gmina Gozdowo - str.59) > Więcej tutaj (796 KB)

Obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej i Komisarza Wyborczego w Warszawie o wynikach wyborów do rad, przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.
 • Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 listopada 2014 r. o zbiorczych wynikach wyborów do rad na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. > Więcej tutaj (188 KB)

 • Obwieszczenie  Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na terenie województwa mazowieckiego, przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. (Rada Gminy Gozdowo-str.129) > Więcej tutaj (4689 KB)


Protokoły Gminnej Komisji Wyborczej w Gozdowie z wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy i Rady Gminy Gozdowo.

Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej o skreśleniu kandydata na radnego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Informacja Obwodowych Komisji Wyborczych o rozpoczęciu pracy w dniu głosowania, tj.16 listopada 2014r.
 1. Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Ostrowach o rozpoczęciu pracy w dniu głosowania, tj.16 listopada 2014r. (23 KB)
 2. Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Gozdowie o rozpoczęciu pracy w dniu głosowania, tj.16 listopada 2014r. (22 KB)
 3. Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Gozdowie o rozpoczęciu pracy w dniu głosowania, tj.16 listopada 2014r. (21 KB)
 4. Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Lelicach o rozpoczęciu pracy w dniu głosowania, tj.16 listopada 2014r. (21 KB)
 5. Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Lelicach o rozpoczęciu pracy w dniu głosowania, tj.16 listopada 2014r. (21 KB)
 6. Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Rempinie o rozpoczęciu pracy w dniu głosowania, tj.16 listopada 2014r. (21 KB)

Uchwała Nr 7/2014 Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 22.10.2014r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Gozdowie z dnia 22.10.2014r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta Gminy Gozdowo w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16.11.2014r

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Gozdowie z dnia 22.10.2014r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Gozdowo w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16.11.2014r.

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Gozdowie z dnia 20 października 2014 roku o wylosowanych numerach dla list kandydatów na radnych
 • Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Gozdowie z dnia 20 października 2014 roku o wylosowanych numerach dla list kandydatów na radnych wyborach samorządowych 16..11.2014 roku. > Komunikat GKW (30 KB)

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Gozdowie o publicznym losowaniu w sprawie nadania numerów listom kandydatów na radnych.
 • Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Gozdowie z dnia 17.10.2014r. o publicznym losowaniu numerów dla list kandydatów na radnych w gminie Gozdowo. Czytaj (22 KB)

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Gozdowie o publicznym losowaniu kandydatów do składu obwodowych komisji wyborczych.
 • Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Gozdowie o publicznym losowaniu kandydatów do składu obwodowych komisji wyborczych Nr 1 w Ostrowach, Nr 2 w Gozdowie, Nr 3 w Gozdowie, Nr 4 w Lelicach, Nr 5 w Lelicach, Nr 6 w Rempinie. > Czytaj (22 KB)

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Gozdowie o dyżurach pełnionych przez Komisję w celu przyjmowania zgłoszeń i rejestracji kandydatów na wójta w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.
 • Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Gozdowie o dyżurach pełnionych przez Komisję w celu przyjmowania zgłoszeń  i rejestracji kandydatów na wójta w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku. > Komunikat (36 KB)

Wykaz komitetów wyborczych utworzonych w celu zgłaszania kandydatów na radnych (....)
 1. Wykaz zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego złożonych Komisarzowi Wyborczemu w Płocku w związku z wyborami samorządowymi zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 roku. (639 KB)
 2. Wykaz zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego zgłoszonych Państwowej Komisji Wyborczej. (222 KB)

Obwieszczenie Wójta Gminy Gozdowo z dnia 30.09.2014r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych,(...) w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Gozdowo z dnia 30 września  2014 roku w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych  do   potrzeb  wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego, w wyborach do Rady Gminy Gozdowo, Rady Powiatu w Sierpcu, Sejmiku Województwa Mazowieckiego i Wójta Gminy Gozdowo w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku. > OBWIESZCZENIE (54 KB)

Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach samorządowych 2014.
 1. Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin. (95 KB)
 2. Zał.1 - zgłoszenie listy kandydatów na radnych gminy (81 KB) 
 3. Zał.2 - wykaz osób popierających listę kandydatów. (47 KB)
 4. Zał.3 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie. (56 KB)
 5. Zał. 4 - oświadczenie lustracyjne (44 KB)
 6. Zał.5 - informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego. (26 KB)
 7. Zał. 6 - oświadczenie o kandydowaniu obywatel unii europejskiej (43 KB)

Informacje dotyczące zasad i sposobu zgłaszania kandydatów na wójta.
 1. Informacje o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na wójta. (86 KB)
 2. Zał.1 - zgłoszenie kandydata na wójta (84 KB)
 3. Zał. 2 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie na wójta. (56 KB)
 4. Zał. 3 - oświadczenie lustracyjne wójta. (44 KB)
 5. Zał. 4 - informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego. (26 KB)

Obwieszczenie w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Gozdowie w wyborach do Rady Gminy Gozdowo.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Gozdowo z dnia 03 wrze ś nia  2014 roku w sprawie informacji o okr ę gach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w ka ż dym okr ę gu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Gozdowie  w wyborach do Rady Gminy Gozdowo, zarz ą dzonych na dzie ń 16 listopada 2014 roku . > Obwieszczenie (49 KB)

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Gozdowie o pełnionych dyżurach w celu rejestracji kandydatów na radnych.
 • Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Gozdowie o dyżurach pełnionych przez Komisję w celu rejestracji kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku. > Komunikat (40 KB)

Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Sierpcu o pełnionych dyżurach w celu rejestracji kandydatów na radnych.
 • Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Sierpcu o pełnionych dyżurach  w celu rejestracji kandydatów na radnych. >> Komunikat (296 KB)

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Płocku w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych.
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Płocku nr 229/2014 z dnia 22.09.2014r.  w sprawie powołania Gminnej  Komisji Wyborczej w Gozdowie( wyciąg) > Skład osobowy GKW (36 KB)

Zarządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych na obszarze woj. mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic m.st. Warszawy
 • Zarządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie  ustalenia liczby radnych wybieranych na obszarze woj. mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic m.st. Warszawy. >> Zarządzenie (305 KB)

Obwieszczenie Starosty Sierpeckiego z dnia 02 września 2014 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Sierpcu.
 • Obwieszczenie Starosty Sierpeckiego z dnia   02   wrze ś nia   2014 roku w sprawie   informacji   o okr ę gach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okr ę gu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Sierpcu   w wyborach do Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 16 listopada 2014 roku . Obwieszczenie (169 KB)

Komunikat Komisarza Wyborczego w Płocku w sprawie miejsca i terminów przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych na obszarze działania Komisarza Wyborczego w Płocku w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

Informacje dotyczące zgłaszania kandydatów do gminnych i obwodowych komisji wyborczych

Uchwała PKW w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych. (82 KB)


Informacja dotycząca zarządzenia wyborów samorządowych i kalendarza wyborczego

Informacje dotyczące udziału osób niepełnosprawnych w wyborach samorządowych.
 1. Informacja o uprawnieniach osób niepełnosprawnych. (218 KB)
 2. Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami osób niepełnosprawnych. (65 KB)

Informacje dotyczące tworzenia komitetu wyborczego stowarzyszeń i organizacji w wyborach samorządowych 2014.
 1. Informacje dotyczące tworzenia komitetu wyborczego stowarzyszeń i organizacji w wyborach samorządowych 2014. (319 KB)
 2. Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego w celu zgłoszenia kandydatów w jednym województwie. (172 KB)
 3. zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego do zgłaszania kandydatów w więcej niż jednym województwie . (168 KB)
 4. Oświadczenie pełnomocnika wyborczego. (121 KB)
 5. Oświadczenie pełnomocnika finansowego . (124 KB)

Informacje dotyczące tworzenia komitetu wyborczego wyborców w wyborach samorządowych 2014.
 1. Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców. (366 KB)
 2. Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie. (190 KB)
 3. Oświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie. (184 KB)
 4. Oświadczenie pełnomocnika wyborczego będącego jednocześnie pełnomocnikiem finansowym . (124 KB)
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kolankiewicz Ewa
 • Data udostępnienia w BIP: 2014-12-23 10:45:47
 • Informacja zaktualizowana przez: Kolankiewicz Ewa
 • Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-01 09:39:45
 • Liczba odsłon: 2053
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1250588]

przewiń do góry