Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego

 • Formularz zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego – pobierz i wypełnij w domu albo zrób to w urzędzie gminy. Możesz też poprosić urzędnika, żeby wydrukował wypełniony formularz z systemu,
 • Potrzebny dokument tożsamości: dowód osobisty albo paszport.

Kto składa dokumenty?

Każdy, kto jest zameldowany na pobyt stały i wyprowadza się z tego miejsca.

Możesz wymeldować się również przez pełnomocnika. Swojego pełnomocnictwa możesz mu udzielić wyłącznie na piśmie.

Rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny wymeldowują z pobytu stałego osoby, które:

 • nie mają zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13 lat),
 • mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13 do 18 lat).

Pamiętaj, że pełnomocnik musi mieć przy sobie dokument tożsamości.

 

Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego

Gdy meldujesz się czasowo w jakimś miejscu – deklarujesz, jak długo będziesz tam mieszkać. Jeśli wyprowadzisz się przed tym terminem – zgłoś to w urzędzie.
Osoba, która tego nie zrobi, zostanie wymeldowana z dniem upływu pobytu czasowego, na który się zameldowała.

Możesz się wymeldować w urzędzie gminy, na terenie której:

 • masz meldunek na pobyt czasowy,
 • będziesz meldować się na pobyt stały lub czasowy – możesz się wymeldować automatycznie podczas meldowania w nowym miejscu.

Możesz wymeldować się również przez pełnomocnika. Swojego pełnomocnictwa możesz mu udzielić wyłącznie na piśmie.

Rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny wymeldowują z pobytu czasowego osoby, które:

 • nie mają zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13 lat),
 • mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13 do 18 lat).

Co musisz przygotować?

 • Formularz zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego  – pobierz i wypełnij w domu albo zrób to w urzędzie gminy. Możesz też poprosić urzędnika, żeby wydrukował wypełniony formularz z systemu,
 • dokument tożsamości: dowód osobisty albo paszport.

Pamiętaj, że pełnomocnik musi mieć przy sobie dokument tożsamości.

Kiedy składasz dokumenty?

Najpóźniej w dniu, w którym wyprowadzasz się z miejsca zameldowania na pobyt czasowy. Możesz wymeldować się podczas meldowania w nowym miejscu pobytu stałego lub czasowego. Urzędnik zamelduje cię wtedy w nowym miejscu i automatycznie wymelduje z poprzedniego.

Jeśli opuścisz miejsce pobytu stałego i się nie wymeldujesz, możesz zostać wymeldowany w drodze decyzji administracyjnej.

Jeśli zgłosisz zgon w urzędzie stanu cywilnego – osoba zmarła zostanie automatycznie wymeldowana. Nie musisz oddzielnie zgłaszać wymeldowania tej osoby.

 

Usługa wymeldowania jest bezpłatna.

Urzędnik wymelduje cię od razu po otrzymaniu twojego zgłoszenia

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kolankiewicz Ewa
 • Data udostępnienia w BIP: 2014-12-17 15:06:41
 • Informacja zaktualizowana przez: Marta Kęsicka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-16 10:09:24
 • Liczba odsłon: 1187
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1250614]

przewiń do góry