Uchwały  z  28 grudnia   2018 roku

 1. Uchwała Nr IV/18/18 z 28.12.2018r.w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gozdowo na 2019 rok.uchwala_iv_18_18.pdf
 2. Uchwała Nr IV/19/18 z 28.12.2018r.w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Gozdowo zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2019-2023.uchwala_iv_19_18.pdf>>wieloletni_program_oslonowy_gminy_gozdowo.pdf
 3. Uchwała Nr IV/20/18 z 28.12.2018r.w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.uchwala_iv_20_18.pdf
 4. Uchwała Nr IV/21/18 z 28.12.2018r.w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gozdowo na 2019 rok.uchwala_iv_21_18.pdf
 5. Uchwała Nr IV/22/18 z 28.12.2018r.w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Gozdowo na 2019 rok.uchwala_iv_22_18.pdf
 6. Uchwała Nr IV/23/18 z 28.12.2018r.w sprawie ustalenia wysokości diety dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej i zasad jej wypłacania.uchwala_iv_23_18.pdf
 7. Uchwała Nr IV/24/18 z 28.12.2018r.w sprawie ustalenia diet dla radnych i zasad ich wypłacania.uchwala_iv_24_18.pdf
 8. Uchwała Nr IV/25/18 z 28.12.2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2018 – 2028. uchwala_iv_25_18.7z
 9. Uchwała Nr IV/26/18 z 28.12.2018r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2018. uchwala_iv_26_18.7z
 10. Uchwała Nr IV/27/18 z 28.12.2018r.w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2019–2028. uchwala_iv_27_18.7z
 11. Uchwała Nr IV/28/18 z 28.12.2018r.  Budżetowa na 2019 rok Gminy Gozdowo. uchwala_iv_28_18.7z

Uchwały  z  12 grudnia   2018 roku

 1. Uchwała Nr III/10/18 z 12.12.2018r.w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. uchwala_iii_10_18.pdf
 2. Uchwała Nr III/11/18 z 12.12.2018r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Gozdowo na rok 2019 oraz zwolnień w tym podatku. uchwala_iii_11_18.pdf
 3. Uchwała Nr III/12/18 z 28.11.2018r.w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2019 rok. uchwala_iii_12_18.pdf
 4. Uchwała Nr III/13/18 z 12.12.2018r.w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/233/17 Rady Gminy Gozdowo z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gozdowo na 2018 rok. uchwala_iii_13_18.pdf
 5. Uchwała Nr III/14/18 z 12.12.2018r.w sprawie ustalenia na terenie gminy Gozdowo maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. uchwala_iii_14_18.pdf
 6. Uchwała Nr III/15/18 z 12.12.2018r.w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Gozdowo z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok”. uchwala_iii_15_18.pdf
 7. Uchwała Nr III/16/18 z 12.12.2018r.w sprawie wyznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Gozdowo położonych w miejscowości Gozdowo. uchwala_iii_16_18.pdf
 8. Uchwała Nr III/17/18 z 12.12.2018r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Bonisław, Gozdowo, Kolonia Przybyszewo, Kozice Smorzewo, Kuskowo Bronoszewice, Rękawczyn, Wilkowo, Zbójno, w gminie Gozdowo. uchwala_iii_17_18.pdf >> uzasadnienie_do_uchwaly_iii_17_18.pdf >> zalaczniki_do_uchwaly_17-mpzp.7z

Uchwały  z  28  listopada  2018 roku

 1. Uchwała Nr II/2/18 z 28.11.2018r.w sprawie zmiany Statutu Gminy Gozdowo. uchwala_ii_2_18.pdf
 2. Uchwała Nr II/3/18 z 28.11.2018r.w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Gozdowo. uchwala_ii_3_18.pdf
 3. Uchwała Nr II/4/18 z 28.11.2018r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gozdowo.  uchwala_ii_4_18.pdf
 4. Uchwała Nr II/5/18 z 28.11.2018r. w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Gozdowo i określenia zakresu działania tych komisji. uchwala_ii_5_18.pdf
 5. Uchwała Nr II/6/18 z 28.11.2018r.w sprawie ustalenia diet dla radnych. uchwala_ii_6_18.pdf
 6. Uchwała Nr II/7/18 z 28.11.2018r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta.uchwala_ii_7_18.pdf
 7. Uchwała Nr II/8/18 z 28.11.2018r.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2018 – 2028. uchwala_ii_8_18.7z
 8. Uchwała Nr II/9/18 z 28.11.2018r.zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2018.uchwala_ii_9_18.7z

Uchwały  z  21  listopada  2018 roku
 1. Uchwała Nr I/1/18 z 21.11.2018r. w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Gozdowo. uchwala_i_1_18.pdf
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kolankiewicz Ewa
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-12-31 10:40:46
 • Informacja zaktualizowana przez: Kolankiewicz Ewa
 • Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-17 08:55:55
 • Liczba odsłon: 1388
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1076888]

przewiń do góry