Tryb postępowania przy uzyskaniu pozwolenia na budowę

W celu uzyskania  pozwolenia  na budowę (rozbudowę) należy :

1.  Zgłosić się do Urzędu Gminy w Gozdowie (pokój nr 14) z mapą do celów projektowych w skali 1:1000 lub 1:1500 (można ją otrzymać we właściwym biurze geodezji), celem złożenia wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub uzyskanie wypisu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

2.  Po uzyskaniu decyzji, o której mowa w punkcie 1, opracowuje się projekt techniczny budowy (rozbudowy) za pośrednictwem uprawnionej jednostki projektowej.

3.  Po opracowaniu projektu technicznego należy zgłosić się do Starostwa Powiatowego w Sierpcu Wydział Zarządzania  Środowiskiem ul. Kopernika 9 z wnioskiem (podaniem) o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

                    Do wniosku, o którym mowa w punkcie 3, należy dołączyć:

  • decyzję o warunkach zabudowy lub wypis z planu,
  • plan zagospodarowania terenu, czyli dowód stwierdzający prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  • 4 egz. projektu  budowlanego, 
  • opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbędne do wydania pozwolenia na budowę.
        Kontrolę  oraz  nadzór nad budową sprawuje Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sierpcu ul. Kopernika 9.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kolankiewicz Ewa
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-12-29 13:56:56
  • Informacja zaktualizowana przez: Kolankiewicz Ewa
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-05-27 11:56:21
  • Liczba odsłon: 1473
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1250637]

przewiń do góry