1. Wniosek/petycja Osoby Prawnej  Szulc-Efekt Sp. z o.o. Prezes Zarządu: Adam  Szulc , ul. Poligonowa 1 , 04-051 Warszawa z dnia 8.03.2019r. dotycząca przystąpienia Gminy Gozdowo i podległych szkół  do   konkursu w ramach programu „Podwórko Talentów NIVEA”- edycja 2019. > scan_petycji.pdf
 2. Petycja adwokata Renaty Sutor z dnia  1.04.2019r. w zakresie wymiaru sprawiedliwości oraz ważnych kwestii  społecznych. > skan_petycji.pdf ; postulaty.pdf
 3. Wniosek/petycja Osoby Prawnej  Szulc-Efekt Sp. z o.o. Prezes Zarządu: Adam  Szulc , ul. Poligonowa 1 , 04-051 Warszawa z dnia 22.05.2019r. dotyczący podejmowanych  działań  w zakresie zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa  w systemach teleinformatycznych, polegających w szczególności na dbałości o aktualizację oprogramowania.  inicjatywa_-_informatyzacja_-_dbajmy_o_nasze_podatki_-_zmieniajmy_gminy_na_lepsze__.docx  
 4. Wniosek/petycja Osoby Prawnej  Szulc-Efekt Sp. z o.o. Prezes Zarządu: Adam  Szulc , ul. Poligonowa 1 , 04-051 Warszawa z dnia 31.05.2019r. dotycząca   zebrania ofert rynkowych w  obszarze   usług telekomunikacyjnych oraz dokonanie analizy wydatków ponoszonych w przedmiotowym obszarze. fw_oficjalny_wniosek_na_mocy_art._61_i_63_konstytucji_rp_w_zwiazku_z_art._241_kpa.msg
 5. Petycja Osoby Prawn ej Szulc-Efekt Sp. z o.o. Prezes Zarządu: Adam  Szulc , ul. Poligonowa 1 , 04-051 Warszawa z dnia 7.06..2019r. dotycząca zaplanowania postępowania w trybie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, którego przedmiotem będzie modernizacja parku maszynowego z uwzględnieniem dywersyfikacji wykorzystywanego paliwa (...) > petycja___inicjatywa_-_jawnosc_transparentnosc_szulc_efekt.docx
 6. Petycja Osoby Prawn ej Szulc-Efekt Sp. z o.o. Prezes Zarządu: Adam  Szulc , ul. Poligonowa 1 , 04-051 Warszawa z dnia 26.09.2019r. wnosząca aby Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wzorem takich państw jak Niemcy czy Francja opracowała program (harmonogram) wykorzystania w szkołach narzędzi informatycznych o charakterze edukacyjnym.  Celem wykorzystania rzeczonego oprogramowania byłaby pomoc  pedagogom szkolnym oraz uczniom w zakresie zwiększania świadomości dotyczącej problematyki związanej z przeciwdziałaniem patologiom wśród dzieci i młodzieży szkolnej w związku z nadużywaniem alkoholu i środków odurzających.  walka_z_patologiami_przeciwdzialanie_alkoholizmowi_i_narkomanii_-_petycje_i_wnioski_do_gmin_-_sposobem_na_usprawnienie_funkcjonowania_jst-6.docx
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kolankiewicz Ewa
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-05-15 08:17:17
 • Informacja zaktualizowana przez: Kolankiewicz Ewa
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-05-15 08:17:17
 • Liczba odsłon: 1123
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1248738]

przewiń do góry