PODATKI I OPŁATY - ROK 2005

 

 

PODATKI I OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE W ROKU 2005

1. PODATEK ROLNY

Cenę żyta przyjmowaną jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gozdowo w 2005 roku  ustalono w  wysokości 33,00 zł/q

2. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości:

1. od gruntów :

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej , bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,62 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

3,52 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,11 zł od 1m2 powierzchni;

2. od budynków lub ich części :

a) mieszkalnych – 0,54 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 15,90 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej ,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,37 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej ,

e) pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 3,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej ;

3. od budowli – 2 % ich wartości.

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1. Budynki mieszkalne lub ich części.

2. Budynki kotłowni osiedlowych oraz grunty zajęte pod te budynki , osiedlowe oczyszczalnie ścieków wraz z gruntami pod nie zajętymi , budowle służące do doprowadzania energii cieplnej do osiedlowych budynków mieszkalnych oraz budowle służące do odprowadzania ścieków z tych budynków .

3. CENA WODY

Cena 1m3 wody z wodociągu gminnego wynosi 1,40 zł + należny podatek VAT. Opłata stała za użytkowanie wodomierzy gminnych wynosi 2,00zł + należny podatek VAT.

4. CENA  ŚCIEKÓW

Cena 1m ścieków  wynosi 1,60 zł + należny podatek VAT.

5. PODATEK OD PSÓW -  37,00zł od jednego psa

6. OPŁATA TARGOWA

Ustala się opłatę targową w następującej wysokości :

a/ dla handlu z samochodów dost. i ciężarowych - 14,00zł

b/ dla handlu z samochodów osobowych - 11,00zł

c/ dla handlu z wozów konnych -  6,50 zł

d/ z ręki, koszów i stoisk  - 5,00zł

7. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok:

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 510,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 520,00 zł

c) powyżej 9 ton - 710,00 zł

2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton z tym, że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita ( w tonach)

Stawki podatku ( w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna(osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia

osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

1144,00

1364,00

13

14

1146,00

1366,00

14

15

1148,00

1368,00

15

 

1150,00

1370,00

Trzy osie

12

17

1050,00

1258,00

17

19

1240,00

1260,00

19

21

1562,00

1784,00

21

23

1564,00

1786,00

23

25

1568,00

1788,00

25

 

1570,00

1790,00

Cztery osie i więcej

12

25

1526,00

1670,00

25

27

1528,00

1898,00

27

29

1530,00

2298,00

29

31

2298,00

2452,80

31

 

2300,00

2452,80

         

3. od ciągników siodłowych lub balastowych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 840,00 zł

4. od ciągników siodłowych lub balastowych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton :

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa( w tonach)

Stawki podatku ( w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna(osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia

osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

1050,00

1150,00

18

25

1166,00

1460,00

25

31

1368,00

1640,00

31

 

1460,00

1937,76

Trzy osie

12

40

1290,00

1830,00

40

 

1750,00

2548,65

         

5. przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 470,00 zł

6. przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa /przyczepa + pojazd silnikowy ( w tonach )

Stawki podatku ( w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna(osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia

osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

1050,00

1200,00

18

25

1210,00

1310,00

25

 

1370,00

1420,00

Dwie osie

12

28

1246,00

1430,00

28

33

1248,00

1460,00

33

38

1250,00

1490,00

38

 

1470,00

1700,00

Trzy osie

12

38

1170,00

1310,00

38

 

1420,00

1560,00

         

7. od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc - 1.020,00 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.400,00 zł

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kolankiewicz Ewa
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-12-22 10:13:46
  • Informacja zaktualizowana przez: Kolankiewicz Ewa
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-05 09:55:00
  • Liczba odsłon: 892
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1076588]

przewiń do góry