1. Obwieszczenie Wójta Gminy Sierpc o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpienia do organów  współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na  środowisko polegającego na "Budowie dwóch instalacji fotowoltaicznych (elektrowni słonecznych) o mocy do 1MW każda wraz z inwertami, złączami kablowymi,stacjami transformatorowymi na działce  o nr ewidencyjnej 50/4 i 51 obręb ewidenc. 0010 Dębowo, w m.Dębowo,gm.Sierpc. obw_gm_sierp.pdf
 2. Obwieszczenie Wójta Gminy Sierpc  RO.6220.6.2020 z 26.05.2020r. o  rozpoczęciu biegu terminu  do zapoznania się z dokumentacją w sprawie toczącego się  postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na  środowisko polegającego na "Budowie dwóch instalacji fotowoltaicznych (elektrowni słonecznych) o mocy do 1MW każda wraz z inwertami, złączami kablowymi,stacjami transformatorowymi na działce  o nr ewidencyjnej 50/4 i 51 obręb ewidenc. 0010 Dębowo, w m.Dębowo,gm.Sierpc- który został wstrzymany z uwagi na stan epidemii w Polsce. obwiesz_wg_sierp_o_rozp__biegu_term.pdf
 3. Obwieszczenie Wójta Gminy Sierpc RO.6220.6.2020 z 26.05.2020r. o  wydaniu Opinii Sanitarnej   przez Mazowieckiego Państwowego  Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie  stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  przedsięwzięcia  polegającego na "Budowie dwóch instalacji fotowoltaicznych (elektrowni słonecznych) o mocy do 1MW każda wraz z inwertami, złączami kablowymi,stacjami transformatorowymi na działce  o nr ewidencyjnej 50/4 i 51 obręb ewidenc. 0010 Dębowo, w m.Dębowo,gm.Sierpc.  /pliki/uggozdowo/obw_gm_sierpc_sanepid.pdf
 4. Obwieszczenie Wójta Gminy Sierpc RO.6220.6.2020 z 26.05.2020r. o  wydaniu Opinii   przez Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie   stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  przedsięwzięcia  polegającego na "Budowie dwóch instalacji fotowoltaicznych (elektrowni słonecznych) o mocy do 1MW każda wraz z inwertami, złączami kablowymi,stacjami transformatorowymi na działce  o nr ewidencyjnej 50/4 i 51 obręb ewidenc. 0010 Dębowo, w m.Dębowo,gm.Sierpc. obwieszcz_wg_sierpc_o_wyd_opinii.pdf
 5. Obwieszczenie Wójta Gminy Sierpc RO.6220.6.2020 z 25.06.2020r. o  wydaniu Opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Warszawie stwierdzającej    brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  przedsięwzięcia  polegającego na "Budowie dwóch instalacji fotowoltaicznych (elektrowni słonecznych) o mocy do 1MW każda wraz z inwertami, złączami kablowymi,stacjami transformatorowymi na działce  o nr ewidencyjnej 50/4 i 51 obręb ewidenc. 0010 Dębowo, w m.Dębowo,gm.Sierpc./pliki/uggozdowo/obwieszczenie sierpc_20200703131436.pdf
 6. Obwieszczenie Wójta Gminy Sierpc RO.6220.6.2020 z 25.06.2020r. o  przedłużeniu terminu załatwienia sprawy  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  realizacji  przedsięwzięcia  polegającego na "Budowie dwóch instalacji fotowoltaicznych (elektrowni słonecznych) o mocy do 1MW każda wraz z inwertami, złączami kablowymi,stacjami transformatorowymi na działce  o nr ewidencyjnej 50/4 i 51 obręb ewidenc. 0010 Dębowo, w m.Dębowo,gm.Sierpc./pliki/uggozdowo/obwieszczenie__sierpc_przedluz_terminu.pdf
 7. Obwieszczenie Wójta Gminy Sierpc RO.6220.6.2020 z 27.08.2020r. o  zakończeniu postępowania dowodowego prowadzonego   w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  realizacji  przedsięwzięcia  polegającego na "Budowie dwóch instalacji fotowoltaicznych (elektrowni słonecznych) o mocy do 1MW każda wraz z inwertami, złączami kablowymi,stacjami transformatorowymi na działce  o nr ewidencyjnej 50/4 i 51 obręb ewidenc. 0010 Dębowo, w m.Dębowo,gm.Sierpc./pliki/uggozdowo/obwieszcz dębowo_20200903084706.pdf
 8. Obwieszczenie Wójta Gminy Sierpc RO.6220.6.2020 z 01.10.2020r. o  wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  realizacji  przedsięwzięcia  polegającego na "Budowie dwóch instalacji fotowoltaicznych (elektrowni słonecznych) o mocy do 1MW każda wraz z inwertami, złączami kablowymi,stacjami transformatorowymi na działce  o nr ewidencyjnej 50/4 i 51 obręb ewidenc. 0010 Dębowo, w m.Dębowo,gm.Sierpc./pliki/uggozdowo/obw_sierpc.pdf

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kolankiewicz Ewa
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-04-23 11:56:50
 • Informacja zaktualizowana przez: Kolankiewicz Ewa
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-22 13:29:44
 • Liczba odsłon: 1217
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1248778]

przewiń do góry