Wykaz miejsc do umieszczania materiałów wyborczych
Wykaz miejsc, przeznaczonych do bezpłatnego  umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. Zobacz (28 KB)


Obwody głosowania

Obwieszczenie Wójta Gminy Gozdowo z dnia 12 maja 2010 roku o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach  obwodowych komisji wyborczych.  Zobacz (39 KB)


Obwodowe komisje wyborcze
Zarządzenie Nr  44/10 Wójta Gminy Gozdowo z dnia  25 maja   2010 roku w sprawie powołania obwodowych  komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów uzupełniających  do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  i  wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , zarządzonych  na dzień  20 czerwca  2010 roku. >> Zobacz skład komisji (28 KB)


Kandydaci na Prezydenta RP

OBWIESZCZENIE
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 17 maja 2010 r.
o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

Na podstawie art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz. 467) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomości wyborców dane kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r., w tym treść złożonego przez kandydata oświadczenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.1)), zwanej dalej „powołaną ustawą", w zakresie określonym w art. 13 tej ustawy:

1) JUREK Marek, lat 49, wykształcenie wyższe historyczne, wykonujący zawód historyka, miejsce pracy: Fundacja Św. Benedykta, zamieszkały w Wólce Kozodawskiej gmina Piaseczno, członek Prawicy Rzeczypospolitej;

2) KACZYŃSKI Jarosław Aleksander, lat 61, wykształcenie wyższe prawnicze, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkały w Warszawie;

3) KOMOROWSKI Bronisław Maria, lat 58, wykształcenie wyższe historyczne, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkały w Warszawie, członek Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej;

4) KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard, lat 67, wykształcenie wyższe filozoficzne, wykonujący zawód publicysty i wydawcy, miejsce pracy: Oficyna Konserwatystów i Liberałów, zamieszkały w Józefowie, powiat otwocki, członek partii politycznej Wolność i Praworządność;

5) LEPPER Andrzej Zbigniew, lat 56, wykształcenie średnie, wykonujący zawód rolnika, miejsce pracy: własne gospodarstwo rolne, zamieszkały w Zielnowie gmina Darłowo;

6) MORAWIECKI Kornel Andrzej, lat 69, wykształcenie wyższe w zakresie nauk fizycznych, emerytowany nauczyciel akademicki, zamieszkały we Wrocławiu;

7) NAPIERALSKI Grzegorz Bernard, lat 36, wykształcenie wyższe politologiczne, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkały w Szczecinie, członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej;

8) OLECHOWSKI Andrzej Marian, lat 62, wykształcenie wyższe ekonomiczne, wykonujący zawód ekonomisty, miejsce pracy: samodzielna działalność gospodarcza, zamieszkały w Warszawie,
który złożył następujące oświadczenie:
byłem współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu przepisów powołanej ustawy;

9) PAWLAK Waldemar, lat 50, wykształcenie wyższe techniczne, zajmujący kierownicze stanowisko państwowe, pełniący funkcję Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki, zamieszkały w Kamionce gmina Pacyna, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego;

10) ZIĘTEK Bogusław Zbigniew, lat 45, wykształcenie średnie, wykonujący zawód polityka, miejsce pracy: Wolny Związek Zawodowy „Sierpień 80", zamieszkały w Markowiźnie gmina Ogrodzieniec, członek Polskiej Partii Pracy - Sierpień 80.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 561, Nr 85, poz. 571, Nr 115, poz. 789, Nr 165, poz. 1171 i Nr 176, poz. 1242 oraz z 2009 r. Nr 178, poz. 1375.Obwieszczenie PKW z dnia 21 czerwca 2010r. o drugiej turze wyborów Prezydenta RP.
Obwieszczenie PKW z dnia 21 czerwca 2010r. o drugiej turze wyborów Prezydenta RP. Zobacz (34 KB)


Wyniki I tury wyborów Prezydenta RP - 20.06.2010r.

Wyniki wyborów Prezydenta RP w Gminie Gozdowo - I tura głosowania

 

 1. Liczba wyborców uprawnionych do głosowania – 4.693
 2. Głosowało – 1.994 wyborców
 3. Frekwencja wyborcza – 42,48%

 4. Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika – 0
 5. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:

1) Jurek Marek   -  7 głosów

2) Kaczyński Jarosław - 1043 głosy

3) Komorowski Bronisław - 386 głosów

4) Korwin - Mikke Janusz - 18 głosów

5) Lepper  Andrzej - 39 głosów

6) Morawiecki Kornel - 3 głosy

7) Napieralski  Grzegorz - 340 głosów

8) Olechowski Andrzej  - 15 głosów

9) Pawlak Waldemar -123 głosy

10) Ziętek Bogusław  - 2 głosyWyniki II tury wyborów Prezydenta RP w gminie Gozdowo - 4.07.2010r.

Wyniki wyborów Prezydenta RP w Gminie Gozdowo - II tura głosowania 4.07.2010r.  

 1. Liczba wyborców uprawnionych do głosowania – 4.678 
 2. Głosowało –  2.150 wyborców wyborców
 3. Frekwencja wyborcza – 45,96%

 4. Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia – 22 osoby 
 5. Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika – 0
 6. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:

1) Kaczyński Jarosław - 1536 głosów

2) Komorowski Bronisław - 583 głosy

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kolankiewicz Ewa
 • Data udostępnienia w BIP: 2014-12-23 09:57:43
 • Informacja zaktualizowana przez: Kolankiewicz Ewa
 • Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-23 09:57:43
 • Liczba odsłon: 1012
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1250659]

przewiń do góry