Stypendium Wójta Gminy Gozdowo w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Gozdowo

Stypendium mogą otrzymać uczniowie uzyskujący osiągnięcia w dziedzinie:

-  artystycznej,

-  muzycznej,

-  nauki, 

-  sportu

 będący uczniami szkół prowadzonych  przez Gminę Gozdowo, szkół ponadpodstawowych oraz uczelni wyższych -  zamieszkujących na terenie gminy Gozdowo zwanych dalej „uczniami”.

Formy  stypendium Wójta Gminy Gozdowo:

1.  Stypendium jednorazowe za wysokie wyniki w nauce dla uczniów  szkół podstawowych klas

VI - VIII, prowadzonych przez Gminę Gozdowo.

2. Stypendium jednorazowe za szczególne osiągnięcia w dziedzinie: artystycznej, muzycznej, naukowej oraz  sportu  dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Gozdowo, ponadgimnazjalnych,  ponadpodstawowych oraz uczelni wyższych.

Stypendium  przyznawane jest w formie rzeczowej: dofinansowanie do obozów, szkoleń, kursów, turnusów edukacyjnych, wycieczek  w części lub całości, pomocy dydaktycznych, sprzętu elektronicznego, sportowego.

 W szczególnie uzasadnionych sytuacjach  w/w stypendia mogą być przyznane w formie finansowej.

3. Stypendium miesięczne za wysokie wyniki w nauce dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych prowadzonego przez Gminę Gozdowo.

  Stypendium miesięczne  przyznawane jest w formie finansowej  na 4 miesiące w semestrze   I i II roku szkolnego, uwzględniając wyniki  uczniów osiągnięte w poprzednim  semestrze.

Zasady zgłaszania kandydatów

Uczniów  do stypendium Wójta Gminy Gozdowo zgłaszają:

- dyrektorzy szkół  w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną,

- trenerzy,

- opiekunowie,

-stowarzyszenia,

- instytucje,

 po zaopiniowaniu przez dyrektora szkoły do której uczęszcza kandydat,

- uczniowie pełnoletni składają wnioski  osobiście,

- drużyny, zespoły zgłaszają opiekunowie.

Zgłoszenia do stypendium składa się w formie pisemnej na odpowiednim druku zgłoszenia stanowiący załącznik   do regulaminu.

Wnioski należy składać  w  Urzędzie Gminy w Gozdowie do 15 czerwca każdego roku

Stypendia jednorazowe za wysokie wyniki w nauce, za szczególne osiągnięcia  oraz listy gratulacyjne dla rodziców wręcza Wójt Gminy Gozdowo w trakcie Gminnego Podsumowania  Roku Szkolnego.

 Pozostałe stypendia wręczane są w Urzędzie Gminy lub innym miejscu na uroczystościach gminnych.

Sprawę prowadzi Referat Oświaty.

Szczegółowe informacje oraz druki Wniosków znajdują się  w zakładce Poradnik Interesanta/ Referat Oświaty.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kolankiewicz Ewa
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-11-25 12:52:53
  • Informacja zaktualizowana przez: Kolankiewicz Ewa
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-25 13:53:28
  • Liczba odsłon: 816
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1076530]

przewiń do góry