Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym realizację podstawy programowej  wychowania przedszkolnego oraz opłaty za wyżywienie dziecka w przedszkolu są uiszczane „z dołu” w terminie do 10 dnia następnego miesiąca.

  Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/286/18 Rady Gminy Gozdowo z dnia 16 lipca 2018 roku  w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gozdowo, wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego ( 5 godzin) dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego, w którym kończy 6 lat wynosi  1,00 zł, za każdą  godzinę.   

W/w opłata podlega waloryzacji zgodnie z art. 52 ust.4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

- Od  1.09.2022 roku maksymalna wysokość  kwoty opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, po waloryzacji wynosi 1,14 zł.

    ( Obwieszczenie Ministra Edukacji i  Nauki z dnia 10 czerwca 2022 r. M.P. z 2022 , poz.613)

 - Od  1.09.2023 roku maksymalna wysokość  kwoty opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, po waloryzacji wynosi 1,30 zł.

    ( Obwieszczenie Ministra Edukacji i  Nauki z dnia 13 lutego 2023 r. M.P. z 2023 , poz.243)

Opłaty za wyżywienie dziecka w przedszkolu oraz oddziale przedszkolnym w szkole są ustalane zgodnie z art. 106 ustawy Prawo oświatowe przez dyrektora placówki w porozumieniu z organem prowadzącym na podstawie kalkulacji wydatków poniesionych na wyżywienie za miesiąc marzec, kwiecień, maj danego roku.

     Opłaty za pobyt i wyżywienie rodzice dokonują przelewem   lub w gotówką w banku,  na podstawie informacji przekazanej drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail lub w  sekretariacie placówki,   do  5 dnia roboczego każdego miesiąca za  ubiegły miesiąc na konto:

86 9015 0001 3900 0299 2000 0010 Urzędu Gminy w Gozdowie

Opłaty są naliczane  tylko za faktyczne dni obecności dziecka w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej  pod warunkiem  zgłoszenia  w placówce do godz. 8.00  w danym dniu lub dnia poprzedniego przez rodzica prawnego opiekuna telefonicznie  lub e-mailem na adres szkoły, przedszkola.

Stawki żywieniowe obowiązujące w roku szkolnym:

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kolankiewicz Ewa
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-12-29 15:05:45
  • Informacja zaktualizowana przez: Marta Kęsicka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-03-13 10:04:50
  • Liczba odsłon: 1425
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1250761]

przewiń do góry