ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO 

    Osoby pragnące zawrzeć związek małżeński przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego lub małżeństwo wyznaniowe ze skutkami cywilnymi winny złożyć w USC następujące dokumenty:

 • odpisy skrócone aktów urodzeń,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka, jeżeli osoba zgłaszająca ślub uprzednio zawierała związek małżeński,
 • zezwolenie sądu opiekuńczego (dotyczy kobiet, które nie ukończyły 18 lat),
 • dowody osobiste

Termin oczekiwania przed zawarciem małżeństwa w formie świeckiej wynosi 1 miesiąc.
    Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo wyznaniowe ze skutkami cywilnymi otrzymują zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, które jest ważne 6 miesięcy.
    Cudzoziemcy pragnący zawrzeć małżeństwo w Polsce winni złożyć następujące dokumenty:

 • odpis aktu urodzenia (oryginał i tłumaczenie),
 • zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa (oryginał i tłumaczenie),
 • paszport,
 • poświadczenie o zameldowaniu (oryginał i tłumaczenie).

     

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kolankiewicz Ewa
 • Data udostępnienia w BIP: 2014-12-17 15:19:10
 • Informacja zaktualizowana przez: Kolankiewicz Ewa
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-25 13:36:59
 • Liczba odsłon: 1111
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1241635]

przewiń do góry