1. Uchwała  Nr XIV/96/19   w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.   uchwala_xiv_96_19.pdf
 2. Uchwała  Nr XIII/89/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Gozdowo na rok 2020 oraz zwolnień w tym podatku. uchwala_xiii_89_19.pdf
 3. Uchwała  Nr XIII/90/19 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2020 rok. uchwala_xiii_90_19.pdf
 4. Uchwała Nr XXX/225/17    w sprawie ustalenia ceny 1m3 wody z wodociągu gminnego oraz opłaty stałej za użytkowanie wodomierzy. uchwala_224_-cena_wody
 5. Uchwała Nr XXX/226/17 w sprawie ustalenia opłat za ścieki odprowadzane kolektorem ściekowym do gminnych oczyszczalni ścieków w Gozdowie   i   w Lelicach oraz   za ścieki dowożone do punktów zlewnych tych   oczyszczalni . uchwala_225-cena_sciekow
 6. Uchwała Nr XXX/227/17    w sprawie ustalenia stawki za 1m3 ścieków odbieranych od właścicieli posesji, których posesje wyposażone są w przydomowe przepompownie   ścieków (kanalizacja ciśnieniowa) . uchwala_226--cena_sciekow_cisnien_
 7. Uchwała Nr XXX/228/17    w sprawie ustalenia opłat za oczyszczone ścieki przemysłowe zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego odprowadzone kolektorem ściekowym do gminnych oczyszczalni ścieków w Gozdowie i Lelicach    oraz za w/w ścieki dowożone do punktów zlewnych tych oczyszczalni. uchwala_227-cena_sciekow_przem_
 8. Uchwała Nr X/88/15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych .   uchw.__88-_sr._transport..docx
 9. ==================================

  OBOWIĄZUJĄCE WZORY DEKLARACJI PODATKOWYCH

  Uchwała Nr XII/91/15 w sprawie   określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie   podatku od nieruchomości   rolnego i leśnego. uchw_91-_w_spr_wzor_deklar_podatk.7z, wzory deklaracji >  wzory_drukow_podatk_Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kolankiewicz Ewa
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-02-28 09:11:38
 • Informacja zaktualizowana przez: Kolankiewicz Ewa
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-28 09:11:38
 • Liczba odsłon: 1177
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1076392]

przewiń do góry