Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

W dniu 29 grudnia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 204, poz. 1195 z późn. zm.), która wprowadza nowe zasady i tryb udostępniania informacji publicznej - do ponownego wykorzystywania. Nowelizacja ta wdraża dyrektywę 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 345 z 31.12.2003), która reguluje sytuacje innego przeznaczenia informacji z organów publicznych niż te, dla którego dokumenty te zostały pierwotnie wyprodukowane.

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stanowi wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

Zasady i tryb udostępniania informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania w sposób szczegółowy unormowane zostały w rozdziale 2a ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 782 z późn. zm).

Wypełniony wniosek można przesłać:

  • pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@gozdowo.eu
  • faksem na nr: 24 3644823
  • pocztą na adres: Urząd Gminy w Gozdowie ul.Krystyna Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo  lub złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy w Gozdowie, pokój nr 11
Pliki do pobrania:


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kolankiewicz Ewa
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-10-12 19:38:24
  • Informacja zaktualizowana przez: Kolankiewicz Ewa
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-12 20:17:55
  • Liczba odsłon: 1519
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1281472]

przewiń do góry