WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY (data zamieszczenia 20.02.2023 r.)

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 1899 ze zm.) ogłasza się, co następuje:

z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Gozdowo zostały przeznaczone do zbycia następujące nieruchomości:

 • działka nr 37/6 o powierzchni 0,0734ha położona w miejscowości Gozdowo, niezabudowana, dla której w Sądzie Rejonowym w Sierpcu prowadzona jest księga wieczysta nr PL1E/00033597/5. Wydzielona jako droga powiatowa, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego część działki przeznaczona jest pod drogę dojazdową. Cena nieruchomości wynosi 32 000,00 zł.  
 • działka nr 650/2 o powierzchni 0,0654ha położona w miejscowości Gozdowo, niezabudowana, dla której w Sądzie Rejonowym w Sierpcu prowadzona jest księga wieczysta nr PL1E/00005213/5. Wydzielona jako droga powiatowa, dla której brak jest aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.Cena nieruchomości wynosi 30 000,00 zł. 

 • działka nr 658/1 o powierzchni 0,0437ha położona w miejscowości Gozdowo, niezabudowana, dla której w Sądzie Rejonowym w Sierpcu prowadzona jest księga wieczysta nr PL1E/00005213/5. Wydzielona jako droga powiatowa, dla której brak jest aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Cena nieruchomości wynosi 20 000,00 zł. 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ww. ustawy, powinny złożyć wniosek o nabycie w terminie do dnia 5 kwietnia 2023 r.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY (data zamieszczenia 08.02.2023 r.)

            Działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 1899 ze zm.), ogłasza się co następuje:

z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Gozdowo zostały przeznaczone do zbycia następujące nieruchomości:

 • działka oznaczona nr geodezyjnym 107/16 o pow. 0,0726ha położona w miejscowości Gozdowo, niezabudowana, dla której w Sądzie Rejonowym w Sierpcu prowadzona jest księga wieczysta PL1E/00008733/7. W planie zagospodarowania przestrzennego położona jest na terenach zieleni parkowej (projektowanej). Dotychczas nieużytkowana. Cena wywoławcza nieruchomości wraz z należnym podatkiem VAT wynosi 34 440,00zł.  
 • działka oznaczona nr geodezyjnym 107/17 o pow. 0,0805ha położona w miejscowości Gozdowo, niezabudowana, dla której w Sądzie Rejonowym w Sierpcu prowadzona jest księga wieczysta PL1E/00008733/7. W planie zagospodarowania przestrzennego położona jest na terenach zieleni parkowej (projektowanej). Na nieruchomość zawarta jest umowa dzierżawy obowiązująca do 12.07.2023 r. Cena wywoławcza nieruchomości wraz z należnym podatkiem VAT wynosi 38 500,00zł.    

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ww. ustawy, powinny złożyć wniosek o nabycie w terminie do dnia 24 marca 2023 r.

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY (05.10.2022 r.)

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 1899 ze zm.) ogłasza się, co następuje:

z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Gozdowo zostały przeznaczone do zbycia następujące nieruchomości:

 • działka oznaczona nr geodezyjnym 130 o powierzchni 1,60ha położona w obrębie Rempin, niezabudowana, dla której w Sądzie Rejonowym w Sierpcu prowadzona jest księga wieczysta PL1E/00037045/9. Dla działki brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gozdowo jest położona na terenie upraw rolnych. Dotychczas użytkowana jako teren rolniczy. Cena w/w nieruchomości wynosi: 105 000,00zł.
   
 • działka oznaczona nr geodezyjnym 157 o powierzchni 0,39ha położona w obrębie Rempin, niezabudowana, dla której w Sądzie Rejonowym w Sierpcu prowadzona jest księga wieczysta PL1E/00037045/9. Dla działki brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gozdowo jest położona na terenie upraw rolnych. Dotychczas użytkowana jako teren rolniczy. Cena w/w nieruchomości wynosi: 25 000,00zł.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ww. ustawy, powinny złożyć wniosek o nabycie w terminie do dnia 16 listopada 2022r.

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY  (13.04.2022 r.)

            Działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 1899 ze zm.), ogłasza się, co następuje:

z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Gozdowo zostały przeznaczone do zbycia następujące nieruchomości:

 • działka oznaczona nr geodezyjnym 85/1 o powierzchni 0,1200ha położona w obrębie Zbójno, niezabudowana, dla której w Sądzie Rejonowym w Sierpcu prowadzona jest księga wieczysta PL1E/00028387/2. Dla działki brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dotychczas nieużytkowana. Cena w/w nieruchomości wynosi: 9 600,00zł.
 • działka oznaczona nr geodezyjnym 91/1 o powierzchni 0,1200ha położona w obrębie Zbójno, niezabudowana, dla której w Sądzie Rejonowym w Sierpcu prowadzona jest księga wieczysta PL1E/00028387/2. Dla działki brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dotychczas nieużytkowana. Cena w/w nieruchomości wynosi: 9 600,00zł.
 • działka oznaczona nr geodezyjnym 58/2 o powierzchni 0,3700ha położona w obrębie Kolczyn, niezabudowana, dla której w Sądzie Rejonowym w Sierpcu prowadzona jest księga wieczysta PL1E/00029604/7. Dla działki brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dotychczas nieużytkowana. Cena w/w nieruchomości wynosi: 18 000,00zł.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ww. ustawy, powinny złożyć wniosek o nabycie w terminie do dnia 25 maja 2022r.

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY  (28.03.2022 r.)

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 1899 ze zm.), ogłasza się co następuje:

z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Gozdowo przeznaczone zostały do zbycia następujące nieruchomości:

 • działka oznaczona nr geodezyjnym 29/6 o pow. 0,0885ha położona w miejscowości Czachowo, niezabudowana, dla której w Sądzie Rejonowym w Sierpcu  prowadzona jest księga wieczysta PL1E/00029604/7. W planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami i nieuciążliwą działalnością gospodarczą. Dotychczas nieużytkowana. Cena wywoławcza nieruchomości wraz z należnym podatkiem VAT wynosi 14 760,00 zł.  

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ww. ustawy, powinny złożyć wniosek o nabycie w terminie do dnia 10 maja 2022 r.

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY  (19.08.2021 r.)

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 1990 ze zm.), ogłasza się co następuje:

z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Gozdowo zostały przeznaczone do zbycia następujące nieruchomości:

 • działka oznaczona nr geodezyjnym 66/3 o pow. 0,2191ha położona w obrębie Zakrzewko, niezabudowana, dla której w Sądzie Rejonowym w Sierpcu prowadzona jest księga wieczysta PL1E/00027790/3. Dla działki brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dotychczas nieużytkowana. Cena w/w nieruchomości wynosi: 14 000,00zł.
 • działka oznaczona nr geodezyjnym 171/2 o pow. 0,0100ha położona w obrębie Lelice, niezabudowana, dla której w Sądzie Rejonowym w Sierpcu prowadzona jest księga wieczysta PL1E/00014815/1. W planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową oraz związaną z usługami lub inną nieuciążliwą aktywnością gospodarczą. Cena nieruchomości wraz z należnym podatkiem VAT wynosi: 4 305,00zł. 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ww. ustawy, powinny złożyć wniosek o nabycie w terminie do dnia 4 października 2021r.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marta Kęsicka
 • Data udostępnienia w BIP: 2021-03-30 11:38:09
 • Informacja zaktualizowana przez: Marta Kęsicka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2023-02-20 13:32:42
 • Liczba odsłon: 800
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 933625]

przewiń do góry