Obwieszczenie Wójta Gminy Sierpc z dnia 20.05.2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających dot. planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Eksploatacji odkrywkowej kruszywa naturalnego ze złoża 'SZCZEPANKI ML'' zlokalizowanego na działce ozn. nr 47 obręb Szczepanki w m. Szczepanki, gm. Sierpc"  - pobierz

Wniosek Wójta Gminy Sierpc o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i  ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko do RDOŚ dot. planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Eksploatacji odkrywkowej kruszywa naturalnego ze złoża 'SZCZEPANKI ML' zlokalizowanego na działce ozn. nr 47 obręb Szczepanki w m. Szczepanki, gm. Sierpc"- pobierz

Wniosek Wójta Gminy Sierpc o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i  ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko do Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Sierpc z dnia 21.06.2022 r. nr RO.6220.2.2022 o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. "Eksploatacji odkrywkowej kruszywa naturalnego ze złoża 'SZCZEPANKI ML'' - pobierz 

Obwieszczenie Wójta Gminy Sierpc z dnia 07.07.2022 r. nr RO.6220.2.2022 o wydaniu Postanowienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie stwierdzającego brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Sierpc z dnia 16.08.2022 r. nr RO.6220.2.2022 o zakończeniu postępowania administracyjnego  - pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Sierpc dnia 26.09.2022 r. RBK.6220.2.2022 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia " Eksploatacja odkrywkowa kruszywa naturalnego ze złoża 'SZCZEPANKI ML' zlokalizowanego na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 47 obręb Szczepanki w miejscowości Szczepanki, gmina Sierpc" - pobierz 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marta Kęsicka
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-05-25 15:02:17
  • Informacja zaktualizowana przez: Marta Kęsicka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-09-30 10:40:50
  • Liczba odsłon: 822
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1250776]

przewiń do góry