Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
104 Przebudowa dróg na terenie gminy Gozdowo - Polski Ład edycja 8 Jankowski Dawid 2024-04-03
101 Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Lelice Jankowski Dawid 2024-04-02
99 Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w instytucji opieki: Klub Dziecięcy ?Radosna Kraina? w Gozdowie, ul. Krystyna Gozdawy 21, 09-213 Gozdowo, w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat ?MALUCH+? 2022-2029 Jankowski Dawid 2024-02-29
100 Dostawa oleju napędowego dla potrzeb Gminy Gozdowo w tym Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie i OSP w roku 2024 Jankowski Dawid 2024-02-12
97 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i PSZOK z terenu gminy Gozdowo w 2024 roku Jankowski Dawid 2024-01-31
81 Dostawa oleju napędowego dla potrzeb Gminy Gozdowo w tym Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie i OSP w roku 2023 Jankowski Dawid 2024-01-11
95 Zakup autobusu na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ostrowach w celu dowozu, odwozu i przewozu osób niepełnosprawnych biorących udział w zajęciach w ramach działalności jednostki Jankowski Dawid 2024-01-03
88 Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Gozdowo w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia "Autobusy dla mazowieckich szkół" Jankowski Dawid 2023-12-20
96 Przebudowa drogi w miejscowości Głuchowo Jankowski Dawid 2023-11-24
94 Montaż oświetlenia na terenie gminy Gozdowo Jankowski Dawid 2023-11-23
92 Usługa udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego w wysokości 2 274 654,24 zł Jankowski Dawid 2023-10-02
91 Cyfryzacja Urzędu Gminy w Gozdowie oraz jednostek podległych w ramach projektu Cyfrowa Gmina Jankowski Dawid 2023-09-29
89 Modernizacja infrastruktury drogowej na terenach byłego PGR Rempin Jankowski Dawid 2023-09-15
86 Dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gozdowie Jankowski Dawid 2023-08-31
85 Opracowanie, ustanowienie i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz przeprowadzenie szkolenia urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa w ramach projektu Cyfrowa Gmina Jankowski Dawid 2023-07-10
90 Dostawa komputerów i urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Urzędu Gminy w Gozdowie w ramach projektu Cyfrowa Gmina Jankowski Dawid 2023-06-20
75 Zakup nowego autobusu poprawiającego transport z terenów po byłym PGR Rempin Jankowski Dawid 2023-05-19
84 Budowa oczyszczalni ścieków w Gozdowie Jankowski Dawid 2023-04-03
82 Zakup ciągnika z rozsiewaczem do osadu Jankowski Dawid 2023-02-07
67 Przebudowa dróg na terenie gminy Gozdowo Jankowski Dawid 2022-12-16
64 Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Gozdowo w miejscowości Lelice i Gozdowo Jankowski Dawid 2022-11-29

[Liczba odsłon: 1248828]

przewiń do góry