Rok 2014

Uchwały z dnia 28 listopada 2014r.

 1. Uchwała Nr I/1/14 w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Gozdowo . uchwala_1_wybor_przew.doc  

Uchwały z dnia 5 grudnia 2014r.

 

 1. Uchwała Nr II/2/14 w sprawie   wyboru   Wiceprzewodniczącego   Rady Gminy Gozdowo. > uchwala_nr_2-_wybo_wiceprzew.doc
 2. Uchwała Nr II/3/14 w   sprawie   powołania   Komisji   Rewizyjnej   Rady Gminy   Gozdowo. uchwala_3-kom.rew..doc
 3. Uchwała Nr II/4/14 w   sprawie   powołania składów osobowych   stałych Komisji Rady Gminy Gozdowo   i określenia   zakresu działania   tych komisji.     uchwala_4-kom.stale.doc
 4. Uchwała Nr II/5/14 w sprawie   ustalenia diet   dla   radnych  . uchwala__nr_5_dietyradn.doc
 5. Uchwała Nr II/6/14w   sprawie   ustalenia   wynagrodzenia   Wójta. uchwala_nr_6-wynagrodzenie__wg.doc
 6. Uchwała Nr II/7/14 w sprawie zmiany   Wieloletniej Prognozy Finansowej   Gminy Gozdowo   na lata 2014 – 2028. uchwal_nr_7-wpf-akt.rar
 7. Uchwała Nr II/8/14 zmieniająca    Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo   na rok 2014. uchw_8-zm_budzet-akt.rar

Uchwały z dnia 29 grudnia 2014 r.

 

 1. Uchwała Nr III/9/14 w sprawie zmiany Uchwały Nr 272/XXVIII/13 Rady Gminy Gozdowo z dnia   30    grudnia    2013 roku    w      sprawie uchwalenia    Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gozdowo na 2014 rok. uchw_9-zmiana_uchwaly_alk._na_2014-.doc
 2. Uchwała Nr III/10/14 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gozdowo na   2015 rok . uchw_10-_program_alhoh._na_2015r.doc
 3. Uchwała Nr III/11/14 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w nieodpłatne użyczenie na czas nieoznaczony części nieruchomości od Ochotniczych Straży Pożarnych. uchwala_11_-_przej_od_osp.doc
 4.  Uchwała Nr III/12/14 w sprawie   ustalenia diety dla radnego pełniącego funkcję przewodniczącego komisji stałej Rady Gminy. uchwa_12-_dietyr_przew_komisji.doc
 5. Uchwała Nr III/13/14 w sprawie ustanowienia zasad na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta oraz ustalenia wysokości tej diety. uchw_13-diety_dla_sotysow.doc
 6. Uchwała Nr III/14/14 w sprawie ustalenia dziennych   stawek opłaty targowej uchw_14-oplata_targowa.doc
 7. Uchwała Nr III/15/14 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso uchw_15--_inkaso_odpady.doc
 8. Uchwała Nr III/16/14 w sprawie zarządzenia poboru podatków stanowiących   dochody   gminy   w drodze inkasa, określenia inkasentów tych podatków oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso uch_16-._inkasa__podatku_zmieniajaca_2014_..docx
 9. Uchwała Nr III/17/14 w sprawie przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą     „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - staw w miejscowości Lelice” uchw_17-przyst_staw_lelice.docx

 10. Uchwała Nr III/18/14 w sprawie zmiany statutów sołectw . uchw_18-zm_stat_solect.doc
 11. Uchwała Nr III/19/14 w sprawie zarządzenia   wyborów   organów samorządu   mieszkańców wsi na terenie Gminy Gozdowo uchwla_nr_19-zarz_bwyb.sol..doc
 12. Uchwała Nr III/20/14 w   sprawie   zatwierdzenia   planów   pracy   stałych   komisji   Rady   Gminy Gozdowo na   2015 rok. uchwala_20-plan_stal__kom_2015.rar

 13. Uchwała Nr III/22/14 w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Gozdowo na lata 2014 – 2028.uchwala_nr__22_-zm_wpf.rar

 14. Uchwała Nr III/23/14 zmieniająca   Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo  na rok 2014.uchw_23-zm_budz_.rar
 15. Uchwała Nr III/24/14 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  Gozdowo na lata 2015–2028.uchw_24_wpf_na_2015_rok.rar

  Uchwała Budżetowa Gminy Gozdowo  na rok 2015 Nr III/25/14.
  uchw_25-budzet_gminy__na_2015_r.rar
 16. Uchwała Nr III/26/14 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej mienia komunalnego    uchwala_26-kom_mien_komun.doc

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Inspektor Ewa Kolankiewicz
 • Data udostępnienia w BIP: 2015-01-05 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Kolankiewicz Ewa
 • Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-25 22:16:07
 • Liczba odsłon: 1292
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1076381]

przewiń do góry